Ansatte

Daglig leder og biolog

Biolog og kommunikasjonsansvarlig

Økolog og kvalitetssikringsansvarlig

Økolog / Vedsopp-spesialist

Økolog / Mose-spesialist

I permisjon frem til 31.01.2023

Biolog og GIS-ansvarlig