Ansatte

Oslo

Daglig leder og biolog

Naturforvalter og kommunikasjonsansvarlig

Økolog og kvalitetssikringsansvarlig

Økolog / Vedsopp-spesialist

Biolog og GIS-ansvarlig

Telemark (Bø og Tinn)

Innlandet (Stor-Elvdal og Nordre Land)

Trøndelag (Fosen)

Biolog / Naturkartlegger