Svært god artskunnskap innenfor organisme­grupper som kransalger, karplanter, herpetiler, fugler, pattedyr (inkl flaggermus, spissmus og smågnagere), insekter (særlig ferskvannsrelaterte arter), bløtdyr (både land-, fersk- og saltvannsarter) og en lang rekke andre grupper innen laverestående fauna, både til lands og til vanns

God erfaring med vegetasjons-. naturtype- og ferskvannskartlegging.

 • Cand. scient i zoologi, Universitet i Oslo 1995

 • Oslo

Spesialkompetanse

 • Kransalger

 • Karplanter

 • Herpetiler

 • Fugeler

 • Pattedyr

 • Insekter

 • Bløtdyr

 • vegetasjons-. naturtype- og ferskvannskartlegging

CV og arbeider

Kontaktinformasjon

 • + 47 9882 5635

 • kjell-magne@biofokus.no