Kjell Magne Olsen

Kjell Magne har svært god artskunnskap innenfor organisme­grupper som kransalger, karplanter, herpetiler, fugler, pattedyr (inkl flaggermus, spissmus og smågnagere), insekter (særlig ferskvannsrelaterte arter), bløtdyr (både land-, fersk- og saltvannsarter) og en lang rekke andre grupper innen laverestående fauna, både til lands og til vanns. Kjell Magne har jobbet i Biofokus siden 2002. 

God erfaring med vegetasjons-, naturtype- og ferskvannskartlegging.

 

Cand. scient i zoologi, Universitet i Oslo 1995

 Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Kransalger
  • Karplanter
  • Herpetiler
  • Fugl
  • Pattedyr
  • Insekter
  • Bløtdyr
  • Vegetasjons-, naturtype- og ferskvannskartlegging

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Nyhetssaker på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 98 82 56 35

 [email protected]