Biofokus kartlegger norsk natur

Vi samler og formidler informasjon om biologisk mangfold

Tjenester

Publikasjoner

NARIN Skogdatabasen

Siste nyheter

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og...

Terje Blindheim, Øivind Gammelmo, Helene L. Jensen og Egil Bendiksen

 

SISTE FRA SOSIALE MEDIER

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
24. november
Biofokus

Huldrestry på vei mot utryddelse?

Laven huldrestry (sterkt truet) er selve flaggskip-arten i gammel granskog. Ny forskning fra Sverige viser at situasjonen er kritisk for arten. Forskningen viser at selv i verneområder stuper populasjonen av arten, og i en 30 km² stor nasjonalpark i Sverige er huldrestry-populasjonen siden 1985 redusert med 41,9 %. Dette reservatet var ikke påvirket av større forstyrrelser (som hogst) på 70-80 år. Likevel viste forskningen at skogen endret seg vesentlig fra 1985 til 2022, antagelig som følge av tidligere hogster.

Forskerne peker på at det haster med å få et bedre kunnskapsgrunnlag for arten, og oppfordrer til økt kartlegging og overvåkning av de siste restene av denne arten i skogene våre. Skogbruk regnes som viktigste årsak til artens dramatiske nedgang, fordi det endrer artens livsmiljøer i vesentlig grad. Forskningen understreker den alvorlige situasjonen for en av de mest karakteristiske gammelskogsartene våre.

Les forskningsartikkelen her: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112723006035#:~:text=Usnea%20longissima%20declined....

Foto: Helene Lind Jensen
... Vis merVis mindre

Huldrestry på vei mot utryddelse? 

Laven huldrestry (sterkt truet) er selve flaggskip-arten i gammel granskog. Ny forskning fra Sverige viser at situasjonen er kritisk for arten. Forskningen viser at selv i verneområder stuper populasjonen av arten, og i en 30 km² stor nasjonalpark i Sverige er huldrestry-populasjonen siden 1985 redusert med 41,9 %. Dette reservatet var ikke påvirket av større forstyrrelser (som hogst) på 70-80 år. Likevel viste forskningen at skogen endret seg vesentlig fra 1985 til 2022, antagelig som følge av tidligere hogster. 

Forskerne peker på at det haster med å få et bedre kunnskapsgrunnlag for arten, og oppfordrer til økt kartlegging og overvåkning av de siste restene av denne arten i skogene våre. Skogbruk regnes som viktigste årsak til artens dramatiske nedgang, fordi det endrer artens livsmiljøer i vesentlig grad. Forskningen understreker den alvorlige situasjonen for en av de mest karakteristiske gammelskogsartene våre.

Les forskningsartikkelen her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112723006035#:~:text=Usnea%20longissima%20declined%20in%20all,effective%20dispersal%20of%203.8%20m.

Foto: Helene Lind Jensen
Vis flere

Skoglandskapet har blitt et lappeteppe med hogstflater, ungskog, hogstmoden skog og små lommer med gjenværende gammel, variert naturskog.

Hvordan kan vi hjelpe artene som er avhengig av død ved og varierte skogmiljøer med å spre seg? Skogkorridorer! —>

https://www.nrk.no/direkte/xl/drommen-om-eventyrskogen-1.16558969#intro-authors--expand

Vis flere

Vi er på soppjakt i kalkskog! Følg med på hva artsjegerne finner på #høstsopptreffet2023 til @soppognyttevekster.no 😀 ...

Hvem er Biofokus

5 min

Verden står i en naturkrise og dette gjelder også Norge. Bevaringsbiologene i Biofokus har artskunnskap og bred økologisk forståelse. Dette gjør oss i stand til å dokumentere naturmangfoldet. Vi kan vurdere konsekvenser av planlagte tiltak og gi de som bestemmer over norsk natur gode forvaltningsråd. Grundig dokumentasjon av naturtyper og arter er nødvendig for en ansvarlig forvaltning av naturen. Uten et godt kunnskapsgrunnlag vet vi ikke hva vi har, eller hva vi mister.

Les mer om Biofokus