BIOFOKUS KARTLEGGER NORSK NATUR

Vi samler og formidler informasjon om biologisk mangfold

Les mer om BioFokus

Siste nyheter

Skogbrann-artikkel publisert i Nøttekråka

14. mars 2019|

Skogbrann – en fare eller en forutsetting for biologisk mangfold? Av: Ulrika Jansson, skogøkolog i BioFokus Publisert i Nøttekråka 1/2019 - utgitt i mars 2019 Skogbrann oppleves ofte som dramatisk og for de som blir

Unikt storområde med lavlandsfuruskog kartlagt i Notodden

29. januar 2019|

Stiftelsen BioFokus har senhøstes 2018 (okt-des) på oppdrag fra Skogutvalget i Naturvernforbundet foretatt naturfaglige registreringer i landskapet rundt Ramsås og Hea, sør for Follsjå i Lisleherad i Notodden kommune. Bakgrunnen for ønsket om kartlegging var

Insektkartlegging ved Makø på Nordre Sandøy

18. januar 2019|

BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Østfold kartlagt mangfoldet av skoglevende biller i et område beliggende ved Makø på Nordre Sandøy på Hvaler. Det samme området er også vurdert i forbindelse med ordningen "frivillig

Grønn infrastruktur i urbane miljøer

10. januar 2019|

Nordiske Ministerrådet publiserte i 2018 rapporten «Grön infrastruktur i urbana miljöer» som BioFokus, sammen med svenske Enetjärn Natur og danske Habitats, har forfattet. I rapporten presenteres fire konsept for å bevare og styrke grønn infrastruktur