Biofokus kartlegger norsk natur

Vi samler og formidler informasjon om biologisk mangfold

Tjenester

Publikasjoner

NARIN Skogdatabasen

Siste nyheter

Undersøkelse av buktmessinglav (EN) i Grenland

Undersøkelse av buktmessinglav (EN) i Grenland

Biofokus jobber med flere spesifikke artsprosjekter, og nylig gjennomførte Sigve Reiso og Alexander Nilsson kartlegging av den sjeldne og trua arten buktmessinglav i Grenland. Buktmessinglav...

Artene i skogen trues av kunnskapsfrykt og svakt lovverk

Mandag 21. februar 2022

Torbjørn Høitomt – økolog, Geir Gaarder – Økolog

Sigve Reiso – økolog, Erik Dahl – Styreleder i Biofokus

 

SISTE FRA SOSIALE MEDIER

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
14. mai
Biofokus

Denne uka har Biofokus vært på spennende fagsamling i Lærdal, Vestland!

Lærdal er et dalføre som i nyere tid er kjent for å ha et stort mangfold av regionalt og nasjonalt sjeldne arter innenfor ulike organismegrupper: moser, lav og virvelløse dyr. Naturforholdene er helt spesielle med varme og tørre somre, og milde vintre med lite snø. Dalen er karakteristisk flat i bunn og omgitt av bratte fjellsider med markerte sol- og skyggesider.

Vi finner både varmekjære og kontinentale arter, samt østlige og sørvestlige arter med isolerte forekomster. Vi har besøkt sørvendte berg og bakker, nordvendte kløfter og elvekanter, fossefall og rik edelløvskog. Ett av høydepunktene var å finne for første gang på Vestlandet den prioriterte laven, elfenbenslav med fruktlegemer!

Takk for nå, Lærdal!

Foto: Helene Lind Jensen/Biofokus
... Vis merVis mindre

Denne uka har Biofokus vært på spennende fagsamling i Lærdal, Vestland!

Lærdal er et dalføre som i nyere tid er kjent for å ha et stort mangfold av regionalt og nasjonalt sjeldne arter innenfor ulike organismegrupper: moser, lav og virvelløse dyr. Naturforholdene er helt spesielle med varme og tørre somre, og milde vintre med lite snø. Dalen er karakteristisk flat i bunn og omgitt av bratte fjellsider med markerte sol- og skyggesider. 

Vi finner både varmekjære og kontinentale arter, samt østlige og sørvestlige arter med isolerte forekomster. Vi har besøkt sørvendte berg og bakker, nordvendte kløfter og elvekanter, fossefall og rik edelløvskog. Ett av høydepunktene var å finne for første gang på Vestlandet den prioriterte laven, elfenbenslav med fruktlegemer! 

Takk for nå, Lærdal!

Foto: Helene Lind Jensen/Biofokus
Last inn flere

Kutt i midler til #skogvern og beskjed til landets statsforvaltere om å bremse arbeidet med skogvern. Dårlig nytt for de truede artene som er knyttet til gammel skog som i liten grad er påvirket av hogst.

Image for twitter card

Regjeringen vil kutte i skogvern: Anne Caroline var av dem som fikk nei

­

www.nrk.no

Last mer

Grundig dokumentasjon av naturtyper og arter er nødvendig for en ansvarlig forvaltning av naturen. Uten et godt kunnskapsgrunnlag vet vi ikke hva vi har, eller hva vi mister.

Biofokus er en ideell stiftelse som bidrar til kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur. Bevaringsbiologene i Biofokus har artskunnskap og bred økologisk forståelse. Dette gjør oss i stand til å dokumentere naturmangfoldet. Vi kan vurdere konsekvenser av planlagte tiltak og gi de som bestemmer over norsk natur gode forvaltningsråd.

#bevaringsbiologi #naturmangfold
...

Juleforberedelsene er godt i gang over det meste av landet. På mangt et kontor stresser de ansatte med å fullføre rapporter, skjemaer og datainnleggelse, mens flittige husmødre baker sju slag og vasker i kriker og kroker. Men juleforberedelser for mange biologer
består ikke bare av rapportskriving, men også av artsbestemmelser og korrekt navnsetting. Av spennende detektivarbeid med timelange økter over stereolupe, mikroskop og bestemmelsesnøkler
av ulike slag.
Og sannelig gir det ikke uttelling også! Arter registreres på nye steder i landet, arter bestemmes nye
for Norge, nye arter for vitenskapen, og enkelte arter lar seg ikke bestemme, og sendes til DNA-
sekvensering utenfor landets grenser.
Med noen glimt fra årets feltsesong ønsker vi i Biofokus alle våre følgere og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt kartleggingsår!
#godjul #godtnyttår #biofokus #kartlegging #artskartlegging #biologiskmangfold #artsmangfold #truetnatur #rødlistearter #rodlista21
...

Hvem er Biofokus

5 min

Verden står i en naturkrise og dette gjelder også Norge. Bevaringsbiologene i Biofokus har artskunnskap og bred økologisk forståelse. Dette gjør oss i stand til å dokumentere naturmangfoldet. Vi kan vurdere konsekvenser av planlagte tiltak og gi de som bestemmer over norsk natur gode forvaltningsråd. Grundig dokumentasjon av naturtyper og arter er nødvendig for en ansvarlig forvaltning av naturen. Uten et godt kunnskapsgrunnlag vet vi ikke hva vi har, eller hva vi mister.

Les mer om Biofokus