Biofokus kartlegger norsk natur

Vi samler og formidler informasjon om biologisk mangfold

Tjenester

Publikasjoner

NARIN Skogdatabasen

Siste nyheter

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av...

Bevaringsbiologene:

Fredag 13. januar 2023

Stefan Olberg – billekspert og Ole Lønnve – insektøkolog

Les flere blogginnlegg.

 

SISTE FRA SOSIALE MEDIER

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2. juni
Biofokus

SKOGBRANN OG INSEKTER

Entomolog Stefan Olberg har hengt opp insektfeller i Femundsmarka sammen med Sindre Kolstad Valen, nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker og Tore Stengrundet, fjelloppsyn for Engerdal Fjellstyre 🪵🐞🔥

På oppdrag for Statsforvalteren i Innlandet skal Biofokus kartlegge branntilknyttede insekter på nylige brente arealer i Femundsmarka nasjonalpark. Undersøkelsen er et ledd i innhentingen av data på hvilke krevende branntilknyttede insektarter som finnes hvor i Norge, med tanke på hvor det bør settes inn skjøtselstiltak i form av kontrollerte skogbranner for å bedre forholdene for arter som er avhengig av skogbrann.

Ser du noe rart på ulvelaven? Det er en parasittsopp som heter Phacopsis vulpina som kun lever på ulvelav (NT). Utbredelsen er svært dårlig kjent i Norge og den er foreløpig kun kjent fra de østligste og mest urskogsnære delene av Femundsmarka.

Vi gleder oss til å se hvilke insekter som kommer i fellene!

Foto: Stefan Olberg/Biofokus
... Vis merVis mindre

SKOGBRANN OG INSEKTER

Entomolog Stefan Olberg har hengt opp insektfeller i Femundsmarka sammen med Sindre Kolstad Valen, nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker  og Tore Stengrundet, fjelloppsyn for Engerdal Fjellstyre 🪵🐞🔥

På oppdrag for Statsforvalteren i Innlandet skal Biofokus kartlegge branntilknyttede insekter på nylige brente arealer i Femundsmarka nasjonalpark. Undersøkelsen er et ledd i innhentingen av data på hvilke krevende branntilknyttede insektarter som finnes hvor i Norge, med tanke på hvor det bør settes inn skjøtselstiltak i form av kontrollerte skogbranner for å bedre forholdene for arter som er avhengig av skogbrann.

Ser du noe rart på ulvelaven? Det er en parasittsopp som heter Phacopsis vulpina som kun lever på ulvelav (NT). Utbredelsen er svært dårlig kjent i Norge og den er foreløpig kun kjent fra de østligste og mest urskogsnære delene av Femundsmarka.

Vi gleder oss til å se hvilke insekter som kommer i fellene!

Foto: Stefan Olberg/Biofokus
Vis flere

Generalsekretær @SteelChristian har viktige ord på hjertet i anledning morgendagens viktige #artsjakt - årets viktigste #dugnad for artsmangfoldet:

Samtidig som insektene forsvinner, forsvinner også insektsekspertene.

Uten et godt kunnskapsgrunnlag vet vi ikke hva vi har, eller hva vi mister.

https://klassekampen.no/artikkel/2023-05-26/hva-er-den-summingen/T9eg?fbclid=IwAR08l7yPBXcw1LOT3p1c5Q_TewtAma1R3jjSue26Y3QbTd0nfSH-ULhVLys_aem_th_AR-MT-hEwns-7r8WsetUklGxa6hp463Ni9wFNHY3WgmPaEQeR5JMQBdZ87dIqq1rU6I #kunnskapsgrunnlaget #naturkrise #entomology #artskunnskap #entomologi

Vis flere

Er du vår nye kollega?

Biofokus søker deg som har god generell kartleggingskompetanse og har stor faglig kompetanse både innenfor naturtyper og arter, som kan bistå i naturkartlegging, konsekvensutredninger og annen type miljøfaglig rådgivning.

Send oss en søknad innen 17. april.

Finn-kode: 296517871 / Lenke i bio.
...

Er du vår nye kollega?

Biofokus søker deg som har god generell kartleggingskompetanse og har stor faglig kompetanse både innenfor naturtyper og arter, som kan bistå i naturkartlegging, konsekvensutredninger og annen type miljøfaglig rådgivning.

Send oss en søknad innen 17. april.

Stillingsutlysning i bio.
...

Hvem er Biofokus

5 min

Verden står i en naturkrise og dette gjelder også Norge. Bevaringsbiologene i Biofokus har artskunnskap og bred økologisk forståelse. Dette gjør oss i stand til å dokumentere naturmangfoldet. Vi kan vurdere konsekvenser av planlagte tiltak og gi de som bestemmer over norsk natur gode forvaltningsråd. Grundig dokumentasjon av naturtyper og arter er nødvendig for en ansvarlig forvaltning av naturen. Uten et godt kunnskapsgrunnlag vet vi ikke hva vi har, eller hva vi mister.

Les mer om Biofokus