Biofokus kartlegger norsk natur

Vi samler og formidler informasjon om biologisk mangfold

Tjenester

Publikasjoner

NARIN Skogdatabasen

Siste nyheter

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor...

Bevaringsbiologene:

Fredag 13. januar 2023

Stefan Olberg – billekspert og Ole Lønnve – insektøkolog

Les flere blogginnlegg.

 

SISTE FRA SOSIALE MEDIER

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Vis flere

Biofokus sin adventskalender - Velkommen inn i gammelskogen!

🎄21. DESEMBER ✨

I dype kontinentale bekkekløfter er trær og tørre områder med vedrester, kongler, død mose og annet organisk materiale under overhengende berg og steinblokker et eldorado for knappenålslaver og andre spesialiserte laver.

Bli med på å krabbe rundt i kronglete steinur med hodelykt. I dag skal vi lete etter hvithodenål er vurdert som nær truet (NT) på Norsk rødliste for arter 2021.

Kjennetegn: En knappenålslav med langstilkede fruktlegemer (opp til 3,5 mm). Stilk bølgete, svart og et ganske lite rundt hode med gråhvitt sporepulver. Mangler rimaktig belegg (pruina) på undersiden av hodet. Thallus er grønt til grågrønt, og kornete.

Økologi: Hvithodenål vokser skyggefullt på dødt plantemateriale under overhengende bergvegger og på høgstubber av bjørk og gran i rike løv- og barskoger. Signaliserer miljøer med stabilt og fuktig mikroklima.

Forvekslingsart: Med grønt thallus, svart stilk og et gråhvitt hode er det ingen forvekslingsarter.

Skogmiljø: Gammel granskog, gammel boreal løvskog, sumpskog og bekkekløfter.

Foto: Tom Hellik Hofton

Les mer om lavfloraen på dødt organisk materiale under overhengende berg og steinblokker i Blyttia, et tidsskrift som utgis av @botaniskforening (lenke i bio)
...

Hvem er Biofokus

5 min

Verden står i en naturkrise og dette gjelder også Norge. Bevaringsbiologene i Biofokus har artskunnskap og bred økologisk forståelse. Dette gjør oss i stand til å dokumentere naturmangfoldet. Vi kan vurdere konsekvenser av planlagte tiltak og gi de som bestemmer over norsk natur gode forvaltningsråd. Grundig dokumentasjon av naturtyper og arter er nødvendig for en ansvarlig forvaltning av naturen. Uten et godt kunnskapsgrunnlag vet vi ikke hva vi har, eller hva vi mister.

Les mer om Biofokus