BIOFOKUS KARTLEGGER NORSK NATUR

Vi samler og formidler informasjon om biologisk mangfold

Les mer om BioFokus

BioFokus presenterer Narin på kart. Utforsk naturverdier i norske skoger!

Søk i databasen, se hvilke områder som er vernet

Siste nyheter

Insekter i brannpåvirket lavlandsfuruskog i Notodden

3. april 2020|

BioFokus ved Sigve Reiso og Stefan Olberg har kartlagt mangfoldet av insekter med fokus på biller i brannpåvirket lavlandsfuruskog i Notodden kommune for å bedre kunnskapsgrunnlaget om effekten av brann som skjøtselstiltak i furuskog. Les

Basiskartlegging i verneområder 2019

13. februar 2020|

NiN kartlegging i verneområder har pågått siden 2011 hvor bl. a. BioFokus utførte NiN-kartlegging etter NiN 1.0 og samtidig kartla naturtyper etter DN håndbok 13. Rapporten fra dette arbeidet kan lese her. Etter den tid