Biofokus kartlegger norsk natur

Vi samler og formidler informasjon om biologisk mangfold

Tjenester

Publikasjoner

NARIN Skogdatabasen

Siste nyheter

Mange truede insektarter ved Borre i Horten

Mange truede insektarter ved Borre i Horten

Biofokus har på oppdrag fra Horten kommune kartlagt insektmangfoldet på fem lokaliteter ved Borre i Horten. Kartleggingen viste at Horten har en svært høy andel rødlistede insektarter og at...

Om uvær, stormfelling og barkbiller

Mandag 13. desember 2021

Ulrika Jansson – økolog
Stefan Olberg – insektøkolog

SISTE FRA SOSIALE MEDIER

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Last inn flere

"Problemet er at vi forbruker naturen uten å ta hensyn til at vi svekker og ødelegger godene den tilbyr oss. Mer flom, tørke og ekstremvær er den verste formen for faktura vi kan tenke oss." skriver Statssekretær Sjoner Syrstad. #naturforvaltning

Image for twitter card

Debatt: – Vi må slutte å bruke naturen som et kredittkort uten grense

Vi må synliggjøre overforbruket av naturen, mener Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap).

www.bt.no

Last mer

Juleforberedelsene er godt i gang over det meste av landet. På mangt et kontor stresser de ansatte med å fullføre rapporter, skjemaer og datainnleggelse, mens flittige husmødre baker sju slag og vasker i kriker og kroker. Men juleforberedelser for mange biologer
består ikke bare av rapportskriving, men også av artsbestemmelser og korrekt navnsetting. Av spennende detektivarbeid med timelange økter over stereolupe, mikroskop og bestemmelsesnøkler
av ulike slag.
Og sannelig gir det ikke uttelling også! Arter registreres på nye steder i landet, arter bestemmes nye
for Norge, nye arter for vitenskapen, og enkelte arter lar seg ikke bestemme, og sendes til DNA-
sekvensering utenfor landets grenser.
Med noen glimt fra årets feltsesong ønsker vi i Biofokus alle våre følgere og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt kartleggingsår!
#godjul #godtnyttår #biofokus #kartlegging #artskartlegging #biologiskmangfold #artsmangfold #truetnatur #rødlistearter #rodlista21
...

Hvem er Biofokus

5 min

Verden står i en naturkrise og dette gjelder også Norge. Bevaringsbiologene i Biofokus har artskunnskap og bred økologisk forståelse. Dette gjør oss i stand til å dokumentere naturmangfoldet. Vi kan vurdere konsekvenser av planlagte tiltak og gi de som bestemmer over norsk natur gode forvaltningsråd. Grundig dokumentasjon av naturtyper og arter er nødvendig for en ansvarlig forvaltning av naturen. Uten et godt kunnskapsgrunnlag vet vi ikke hva vi har, eller hva vi mister.

Les mer om Biofokus