BIOFOKUS KARTLEGGER NORSK NATUR

Vi samler og formidler informasjon om biologisk mangfold

Les mer om BioFokus

BioFokus presenterer Narin på kart. Utforsk naturverdier i norske skoger!

Søk i databasen, se hvilke områder som er vernet

Siste nyheter

Basiskartlegging i verneområder 2019

13. februar 2020|

NiN kartlegging i verneområder har pågått siden 2011 hvor bl. a. BioFokus utførte NiN-kartlegging etter NiN 1.0 og samtidig kartla naturtyper etter DN håndbok 13. Rapporten fra dette arbeidet kan lese her. Etter den tid

Ny kunnskap om norske fossesprut-soner

11. oktober 2019|

John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt i BioFokus har de siste to årene jobbet med å forbedre kunnskapsgrunnlaget om vegetasjon i fossesprut-soner. Prosjektet er ledet og finansiert av UiO og Artsdatabanken, mens BioFokus og Asplan

På jakt etter arktiske planteveps i Finnmark

30. august 2019|

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, deltok 25.-28. juni på søk etter arktiske planteveps i Finnmark. Det var spesielt fokus på undergruppen nematiner. På turen deltok også Tommi Nyman fra Svanhovd Miljøstasjon i