Tjenester

Biofokus har som formål å tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. Innenfor denne rammen tilbyr stiftelsen en rekke tjenester som er med på å finansiere dens arbeid. Biofokus sine ansatte har høy kompetanse om natur på ulike nivåer. Vi har spesialkompetanse innenfor en rekke artsgrupper, og kartlegger arter, naturtyper, økosystemer og landskap.

Kan vi hjelpe deg? Bestill oppdrag her.

Foto: Kim Abel

Naturtypekartlegging

Foto: Kim Abel

Skogkartlegging

Spesialkartlegging av arter

Foto_: Kim Abel

Konsekvensutredninger og planarbeid

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Utredningsprosjekter og handlingsplaner

Rødliste- og fremmedartsvurdering

Kunnskapsformidling

Karttjenester (GIS)

Restaurering og skjøtsel