Kjell Magne Olsen

Om Kjell Magne Olsen

Les mer om Kjell Magne her.

Søkelys på stankelbein

Av |2018-10-18T13:10:45+01:0027. januar 2017|

BioFokus ved Kjell Magne Olsen har det siste året gjort mange interessante funn innen infraorden Tipulomorpha som inneholder fem familier i Norge – vintermyggene (familie Trichoceridae) og de fire familiene med stankelbein (hårøyestankelbein (Pediciidae), småstankelbein (Limoniidae), «bueribbestankelbein» (Cylindrotomidae) og storstankelbein

Ny kunnskap om humler i Norge

Av |2018-10-21T20:48:03+01:0028. juni 2013|

I løpet av 2012 ble det gjennomført en omfattende kartlegging av humler i Sør-Norge, med oppmerksomheten særlig rettet mot de tre rødlistede artene slåttehumle (CR), kløverhumle (EN) og bakkehumle (VU). Resultatene av denne kartleggingen, samt en del generell info om