Naturundersøkelser i Gjølsjøen – funn av ny edderkoppart for Norge

11. september 2013

BioFokus ved Kjell Magne Olsen og Terje Blindheim jobber i disse dager med å kartlegge Gjølsjøen NR i Marker, Østfold på oppdrag for Miljødirektoratet og Fylkesmannen. Gjølsjøen er en eutrof innsjø som ligger i jordbrukets kulturlandskap. Sjøen er senket på midten av 1800-tallet og tilføres årlig store mengder næringsstoffer. Forvaltningsmyndighetene vurderer derfor behov for å sette inn tiltak for å unngå for sterk gjengroing av sjøen. I denne forbindelse kartlegges nå naturtyper etter NiN-systemet, samt at det er fokus på kartlegging av karplanter.

Det er kjent at området har et rikt fugleliv og stort mangfold av øyenstikkere, noe som ble observert. Mest spesielt på artssiden var likevel det første sikre funnet av en ny edderkopp for Norge: Dolomedes plantarius. Individet satt ved vannkanten på et vannliljeblad (se bilde). På Norsk Araknologisk nettverk sine hjemmesider er det skrevet en føljetong om arten.

11. september har det vært en rekke innslag om saken i ulike media

Det vil bli utarbeidet rapport med kart, bilder og statistikk i løpet av høsten.

Kjell Magne Olsen

SISTE NYHETER

Biofokus har passert 500.000 artsfunn i Artskart

Biofokus har passert 500.000 artsfunn i Artskart

- Vi i Biofokus har alltid vært opptatt av artsmangfoldet. Det startet i det små på 1990-tallet med registreringer av arter knyttet til gammelskog. På 30 år har vi bygd opp landets ledende fagmiljø innen artskartlegging, og vi kartlegger nå arter i over 200 ulike...

Store naturverdier langs Lysakerelva

Store naturverdier langs Lysakerelva

Lysakerelva er grenseelv mellom Bærum og Oslo og er en av de viktigste elvene i de to kommunene, både for rekreasjon og for biologisk mangfold. De bratte skogkledde dalsidene langs elva danner en sammenhengende skogbekkekløft mellom Bogstadvannet og Lysakerfjorden....