Naturundersøkelser i Gjølsjøen – funn av ny edderkoppart for Norge

11. september 2013

BioFokus ved Kjell Magne Olsen og Terje Blindheim jobber i disse dager med å kartlegge Gjølsjøen NR i Marker, Østfold på oppdrag for Miljødirektoratet og Fylkesmannen. Gjølsjøen er en eutrof innsjø som ligger i jordbrukets kulturlandskap. Sjøen er senket på midten av 1800-tallet og tilføres årlig store mengder næringsstoffer. Forvaltningsmyndighetene vurderer derfor behov for å sette inn tiltak for å unngå for sterk gjengroing av sjøen. I denne forbindelse kartlegges nå naturtyper etter NiN-systemet, samt at det er fokus på kartlegging av karplanter.

Det er kjent at området har et rikt fugleliv og stort mangfold av øyenstikkere, noe som ble observert. Mest spesielt på artssiden var likevel det første sikre funnet av en ny edderkopp for Norge: Dolomedes plantarius. Individet satt ved vannkanten på et vannliljeblad (se bilde). På Norsk Araknologisk nettverk sine hjemmesider er det skrevet en føljetong om arten.

11. september har det vært en rekke innslag om saken i ulike media

Det vil bli utarbeidet rapport med kart, bilder og statistikk i løpet av høsten.

Kjell Magne Olsen

SISTE NYHETER

På jakt etter planteveps i Bulgaria

På jakt etter planteveps i Bulgaria

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai) Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot...

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogsertifiseringsordning er et virkemiddel for å sikre at skog drives på en bærekraftig måte. Skogsertifiseringen "Levende skog" ble etablert i 1998 og var et samarbeid mellom representanter fra skogbruket, skogindustrien, miljø- og friluftslivsorganisasjoner,...