Naturundersøkelser i Gjølsjøen – funn av ny edderkoppart for Norge

11. september 2013

BioFokus ved Kjell Magne Olsen og Terje Blindheim jobber i disse dager med å kartlegge Gjølsjøen NR i Marker, Østfold på oppdrag for Miljødirektoratet og Fylkesmannen. Gjølsjøen er en eutrof innsjø som ligger i jordbrukets kulturlandskap. Sjøen er senket på midten av 1800-tallet og tilføres årlig store mengder næringsstoffer. Forvaltningsmyndighetene vurderer derfor behov for å sette inn tiltak for å unngå for sterk gjengroing av sjøen. I denne forbindelse kartlegges nå naturtyper etter NiN-systemet, samt at det er fokus på kartlegging av karplanter.

Det er kjent at området har et rikt fugleliv og stort mangfold av øyenstikkere, noe som ble observert. Mest spesielt på artssiden var likevel det første sikre funnet av en ny edderkopp for Norge: Dolomedes plantarius. Individet satt ved vannkanten på et vannliljeblad (se bilde). På Norsk Araknologisk nettverk sine hjemmesider er det skrevet en føljetong om arten.

11. september har det vært en rekke innslag om saken i ulike media

Det vil bli utarbeidet rapport med kart, bilder og statistikk i løpet av høsten.

Kjell Magne Olsen

SISTE NYHETER

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? den 9. november fra kl.12 til 14. Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i...