Naturundersøkelser i Gjølsjøen – funn av ny edderkoppart for Norge

11. september 2013

BioFokus ved Kjell Magne Olsen og Terje Blindheim jobber i disse dager med å kartlegge Gjølsjøen NR i Marker, Østfold på oppdrag for Miljødirektoratet og Fylkesmannen. Gjølsjøen er en eutrof innsjø som ligger i jordbrukets kulturlandskap. Sjøen er senket på midten av 1800-tallet og tilføres årlig store mengder næringsstoffer. Forvaltningsmyndighetene vurderer derfor behov for å sette inn tiltak for å unngå for sterk gjengroing av sjøen. I denne forbindelse kartlegges nå naturtyper etter NiN-systemet, samt at det er fokus på kartlegging av karplanter.

Det er kjent at området har et rikt fugleliv og stort mangfold av øyenstikkere, noe som ble observert. Mest spesielt på artssiden var likevel det første sikre funnet av en ny edderkopp for Norge: Dolomedes plantarius. Individet satt ved vannkanten på et vannliljeblad (se bilde). På Norsk Araknologisk nettverk sine hjemmesider er det skrevet en føljetong om arten.

11. september har det vært en rekke innslag om saken i ulike media

Det vil bli utarbeidet rapport med kart, bilder og statistikk i løpet av høsten.

Kjell Magne Olsen

SISTE NYHETER

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...