Helene Lind Jensen

Helene har bred erfaring fra kursing og foredragsvirksomhet. Hun har jobbet i flere år med artskartlegging i skog og kulturmark. God artskunnskap på gruppene pollinerende insekter, sopp, lav og karplanter. Helene har erfaring med kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) og DN-håndbok 13. Hun har også erfaring med skogkartlegging gjennom ordningen frivillig vern og Miljøregistrering i skog.  

 

Master i naturforvaltning med fordypning i skogøkologi og insekter, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2016

Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Formidling og er stiftelsens kommunikasjonsansvarlig 
  • Fotografering. God erfaring med Adobe produkter (Photoshop, Lightroom)
  • Kartlegging av skog og kulturlandskap
  • Naturtypekartlegging
  • Insekter (spesielt pollinerende insekter), sopp (spesielt vedboende sopp), lav og karplanter

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Nyhetsartikler på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 93 20 59 82

[email protected]