Helene Lind Jensen

Har bred erfaring fra kursing og foredragsvirksomhet. Har jobbet mye med artskartlegging i skog og kulturmark. God artskunnskap på gruppene pollinerende insekter, sopp, karplanter og lav.

 

Master i naturforvaltning med fordypning i skogøkologi og insekter, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2016

Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Formidling
  • God erfaring med Adobe produkter (Photoshop, Lightroom)
  • Kartlegging av skog og kulturlandskap
  • Insekter (spesielt pollinerende insekter), sopp (spesielt vedboende sopp), lav og karplanter

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Nyhetsartikler på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 93 20 59 82

[email protected]