Alexander Nilsson

Alexander har grunnleggende økologisk forståelse innen de fleste naturtyper. Han har erfaring med kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) og etter DN-Håndbok 13. Alexander har spesialkompetanse på lav, og har generell kompetanse på karplanter, vedboende sopp og fugl.

 

Mastergrad i naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2021

Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av skog, kalkberg og steppe-miljøer
  • Lav
  • Spesifikke artsprosjekter
  • Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) og DN-håndbok 13.

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Nyhetssaker på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 91 10 41 39

[email protected]