Alexander Nilsson

Grunnleggende økologisk forståelse innen de fleste naturtyper. Erfaring med kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) og etter DN-Håndbok 13. God artskompetanse på artsgruppene lav, karplanter, sopp og til dels på moser.

 

Mastergrad i naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2021

Oslo/Ås

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av skog og kulturlandskap
  • Lav, karplanter og sopp
  • Kartlegging av Naturtyper i Norge (NiN)

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Nyhetssaker på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 91 10 41 39

[email protected]