Hilde Stokland Rui

Hilde har erfaring med kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN). Generell kompetanse på karplanter, sopp, moser og lav.

Master i naturforvaltning med fordypning i etablering av blomsterenger, NMBU, 2023 

Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN)

 

CV

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

 

Kontaktinformasjon

+47 95 08 93 15

[email protected]