Hilde Stokland Rui

Hilde har erfaring med kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN). God artskompetanse på artsgruppene karplanter og til dels sopp, moser og lav.

Master i naturforvaltning med fordypning i etablering av slåtteenger, NMBU, 2023 

Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN)
  • Karplanter

 

CV

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

 

Kontaktinformasjon

+47 95 08 93 15

[email protected]