Kristine Heistad

Kristine har erfaring med kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN). Hun har videre erfaring fra kartlegging og bekjempelse av fremmede arter, samt erfaring fra restaurering- og skjøtselsarbeid av kulturmark og slåttemyr.

 Master i Natur, helse og miljøvern med fordypning i vann og forurensningsproblematikk, Høgskolen i Sørøst-Norge,  2017

Dokka

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN)
  • Kartlegging og bekjempelse av fremmede arter
  • Restaurering- og skjøtselsarbeid av kulturmark og slåttemyr
  • Karplanter

 

CV

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

 

Kontaktinformasjon

+47 97 78 46 39

[email protected]