Ole J. Lønnve

Bred erfaring innen kartlegging, spesielt av insekter. Stor artskompetanse innen forskjellige grupper insekter. Har også bred erfaring fra ulike typer prosjekter som naturtypekartlegging. Har erfaring med rødlistearbeid av insekter. Har i tillegg publisert en rekke arter nye for Norge. Har også bred undervisningserfaring fra videregående skole samt på høyskole/universitetsnivå.

Har ledet flere utrednings- og kartleggingsarbeider knyttet til naturtyper og artsmangfold og har god kunnskap og kjennskap til de verktøy som forvaltningen bruker for å synliggjøre naturverdier. I første rekke Naturbase, Vernedatabasen og Artsdatabankenes verktøy.

Nasjonal kompetanse på insektgruppen planteveps (Symphyta). Har også omfattende kunnskaper innen diverse andre insektgrupper som sommerfugler, øyenstikkere og enkelte andre vepse-grupper. Har også en viss kompetanse på ferskvvannsfisk.

 

Cand. scient i terrestrisk økologi/zoologi, Universitetet i Oslo 1996

 Oslo

 

Spesialkompetanse

  • Nasjonal kompetanse på insektgruppen planteveps
  • Sommerfugler
  • Øyenstikkere
  • Kartlegging i ferskvann
  • Naturtypekartlegging

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

Nyhetssaker på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 99 52 01 77

[email protected]