Bred erfaring innen kartlegging, spesielt av insekter. Stor artskompetanse innen forskjellige grupper insekter. Har også bred erfaring fra ulike typer prosjekter som naturtypekartlegging. Har erfaring med rødlistearbeid av insekter. Har i tillegg publisert en rekke arter nye for Norge. Har også bred undervisningserfaring fra videregående skole samt på høyskole/universitetsnivå.

Har ledet flere utrednings- og kartleggingsarbeider knyttet til naturtyper og artsmangfold og har god kunnskap og kjennskap til de verktøy som forvaltningen bruker for å synliggjøre naturverdier. I første rekke Naturbase, Vernedatabasen og Artsdatabankenes verktøy.

Spesialkompetanse: Nasjonal kompetanse på insektgruppen planteveps (Symphyta). Har også omfattende kunnskaper innen diverse andre insektgrupper som sommerfugler, øyenstikkere og enkelte andre vepse-grupper. Har også en viss kompetanse på ferskvvannsfisk.

  • Cand. scient i terrestrisk økologi/zoologi, Universitetet i Oslo 1996

  • Oslo

Spesialkompetanse

  • Nasjonal kompetanse på insektgruppen planteveps

  • Sommerfugler

  • Øyenstikkere

  • Kartlegging i ferskvann

  • Naturtypekartlegging

CV og arbeider

Kontaktinformasjon

  • +47 99 52 01 77

  • ole@biofokus.no