ALLE NYHETER SKREVET AV

Ole J. Lønnve

På jakt etter planteveps i Bulgaria

På jakt etter planteveps i Bulgaria

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai) Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot...

På jakt etter arktiske planteveps i Finnmark

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, deltok 25.-28. juni på søk etter arktiske planteveps i Finnmark. Det var spesielt fokus på undergruppen nematiner. På turen deltok også Tommi Nyman fra Svanhovd Miljøstasjon i Passvik, Andrew Liston og Marco...

Insekter i slåttemark på Østlandet i 2017 og 2018

Insekter i slåttemark på Østlandet i 2017 og 2018

Slåttemarker, også kalt slåtteenger, må bli slått regelmessig for ikke å gro igjen. Tradisjonelt har mange slåttemarker også blitt beitet av husdyra om våren og høsten. Bortsett fra litt gjødsel fra husdyr på beite, ble ikke slåttemarkene gjødslet. Bruk av...

Geithamsen, Vepa crabro i Slevik i Fredrikstad høsten 2016

Geithamsen, Vepa crabro i Slevik i Fredrikstad høsten 2016

Geithamsen, Vespa crabro er Norges største stikkeveps. Dronningene kan bli opptil 35 mm lange. Arbeiderne blir opp mot 24 mm lange. Arbeiderne kan minne litt om dronningene til buskveps, Dolichovespula media, både i størrelse og farger. Geithamsen lager normalt bolet...

Planteveps workshop i Estland 2015

Planteveps workshop i Estland 2015

Ole J. Lønnve deltok på workshop om planteveps 1.-8. juni 2015 i Estland. Formålet med slike workshoper er først og fremst å møte kollegaer fra andre land og samle planteveps. Et mål for workshopen var også å øke kunnskapen om planteveps i Estland og å finne nye arter...

Arter på nett, Tenthredininae

I Samarbeid med Erik Heibo (Sweco) og Andreas Taeger (Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg) har BioFokus laget et bidrag til Artsdatabankens Arter på Nett satsning. Bidraget omhandler underfamilien Tenthredininae innen familien Tenthredinidae...

Interessante planteveps fra Sverige

Interessante planteveps fra Sverige

I 2012 var BioFokus på personaltur til Skåne i Sverige. På denne turen ble det gjort innsamlinger av insekter, bl.a. planteveps. Blant plantevepsene var enkelte ikke tidligere kjent fra Sverige. To av artene som ble funnet, kan kanskje også tenkes å dukke opp i Norge....

Tur til Jan Mayen

Tur til Jan Mayen

Ole J. Lønnve, BioFokus, har besøkt øya Jan Mayen. Denne arktiske øya representerer et stykke Norge som ikke så mange har sett. Naturen på øya er helt annerledes enn noe man har på fastlandet, og her finner vi dessuten Norges eneste aktive vulkan. Undertegnede var så...