På jakt etter planteveps i Bulgaria

22. juni 2022

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai)

Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot Svartehavet, nord mot Romania, i vest mot Svartehavet, i sør mot Hellas og Tyrkia og i vest mot Serbia og Nord-Makedonia. Landet er om lag 111 000 km2 stort og befolkningen er på rundt 7,4 millioner. Den sørvestlige delen av landet er fjellrikt med to fjellkjeder, Rila og Pirin.  Lenger mot øst er de lavere, men mer utstrakte (Rodopifjellene). Fjellet Musala er høyeste fjell, og rager 2 925 meter. Den lange fjellkjeden Balkanfjellene går fra vest mot øst i sentrale deler av landet. I sørøst er det åskledte landskap med sletter.

Planteveps (Symphyta) i Bulgaria

Planteveps (Symphyta) utgjør en underorden innen ordenen veps (Hymenoptera). På verdensbasis er det kjent rundt 8000 til10.000 arter planteveps. De er utbredt på alle kontinenter, unntatt i Antarktis og enkelte øyer. Planteveps regnes som primitive veps, og deles inn i 14 nålevende familier. De fleste av disse familiene er igjen inndelt i flere underfamilier. Familien Tenthredinidae, ofte kalt bladveps på norsk, utgjør den største gruppen planteveps. Larvene er plantespisende, mens de voksne er enten rovdyr, spiser pollen eller begge deler (spesielt slekten Tenthredo). 

Plantevepsfaunaen i Bulgaria er middels godt kjent i europeisk sammenheng (mellom 400 og 500 kjente arter). Kunnskapen rundt hva som forekommer i de lavereliggende delene av landet er relativt godt kjent, mens det som forekommer i fjellområdene er langt dårligere kjent. Potensielt kan det være arter her som er mer vanlige i Nord-Europa og Alpene. I tillegg ligger Bulgaria ganske langt øst, hvilket gir potensial for arter med en mer østlig utbredelse i Europa.

Hovedformålet med denne turen var å skaffe mer kunnskap og data på hva som forekommer av planteveps i Bulgaria (spesielt gruppen Nematiner), spesielt i de høyereliggende delene av landet, samt diskutere ulike problemer knyttet opp mot taksonomi og andre aspekter vedrørende denne insektgruppen. En eksklusiv gruppe på fire entomologer deltok på turen, alle med mer enn «gjennomsnittlig» interesse- og kompetanse på planteveps.

Det er begrenset hva man kan få gjort i løpet av en uke. Vi valgte småbyen Samokov, et stykke sør for hovedstaden Sofia, som basecamp. Her leide vi en leilighet hvor vi etablerte en laberatorie på kjøkkenet. Samokov ligger på rundt 1000 m og ganske nær fjellområdet Rila og heller ikke så langt fra Vitosha-fjellene vest for Sofia. Vi hadde leiebil, og hver dag var vi i felt. Om kvelden ble det preparering av materialet, diskusjon og obligatorisk middag på en lokal restaurant (Stefi House) like ved.

Interessante funn
Det blir for langt å gå i detalj på hva som ble funnet, og vi har ikke den fulle oversikten enda, men vi har trolig funnet flere 10-talls nye arter for Bulgaria. Noen i europeisk sammenheng ganske trivielle arter, andre mer spesielle, og enkelte endog sjeldne. Også mange arter som finnes i Norge, men som er vanligere lenger sør i Europa. Nedenfor nevnes noen få interessante funn:

Pleroneura dahlii «urveps»
P. dahlii tilhører den primitive vepsefamilien Xyelidae. Fossiler som minner mye om de nålevende artene er datert til over 200 millioner år gamle. De fleste artene i familien lever på bartrær. P. dahlii går på europeisk edelgran Abies alba. Europeisk edelgran er vanlig i Rila-fjellene. Vi var så heldige å se sverming av denne arten. Ikke så mange har sett dette før. Arten fløy nesten overalt på edelgran, både store og små trær. Også norsk gran forekom i området, men vi fant ingen P. dahlii på den. I Norge er det kjent kun én art «urveps», Xyela julii. Denne arten er mye mindre, og går på furu.

Euura semilactea (Ole ble stefar)
E. semilactea er en forholdsvis stor nematin bladveps som går på Salix. Arten er sjelden funnet, men minner i habitus om E. stenogaster-gruppen. Arten er forholdsvis stor og langstrakt. En hunn ble funnet på selje den 17. mai. Funnet vakte en viss begeistring blant øvrige deltakerne (spesielt én, som utbrøt «what the f***» da han så den). Siden dette var en hunn ble det besluttet å få den til å legge egg, slik at man kunne få larver. Hun fikk lov til å legge egg i en boks med blader av selje før hun måtte død. En bein ble tatt for å bruke til DNA-sekvensering. To larver klekket, og Ole ble en selverklært stefar for larvene. Riktignok befinner larvene seg i Finland, så det er snakk om et farskap med god avstand til avkommet.

Corynis crassicornis (klubbevepsen vi mangler i Norge)
C. crassicornis er en forholdsvis vanlig liten klubbeveps (Cimbicidae), med vid utbredelse i Europa. Arten finnes ikke i Norge, men vi har en nær slektning; C. obscura. C. crassicornis går trolig på soleier, mens C. obscura går på storkenebb. Langs en elvestrekning midt i Samokov ble noen eksemplarer funnet i blomstene på gule soleier på en ganske regnfull dag. Som obscura satt de på samme måte nede i blomstene.

Sciapteryx spp.
Sciapteryx er en liten slekt med ganske kraftige arter. Det interessante med disse er at vertsplanten er moskusurt Adoxa moschatellina. Teoretisk kunne nok Sciaperyx også forekomme i Norge, men problemet er kanskje først og fremst at vi har så lite moskusurt. Sciaperyx er kjent både fra Danmark og Sverige. Sørover i Europa er moskusurt langt vanligere, og artene som går på dette tenger nok en del av den for å kunne opprettholde levedyktige populasjoner. Sciapteryx er representert i Europa med 3-4 arter, og to av dem ble funnet i Bulgaria.

(Klikk på bildene og deretter trykk på symbolet (i) på mobilen for å få opp bildetekst)

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...