Madlaina Bichsel

Madlaina er i permisjon.

Madlaina har grunnleggende økologisk forståelse innen de fleste naturtyper. Erfaring med kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) og etter DN-Håndbok 13. Erfaring med vegetasjonstyper, restaurering og skogkartlegging.

 

Mastergrad i anvendt økologi fra Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad, 2014

Koppang

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av skog og kulturlandskap
  • Karplanter
  • Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN)
  • Restaurering

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

Kontaktinformasjon

+47 41 58 51 41

madlaina@biofokus.no