Ansatt i BioFokus siden mai 2016. Lars Erik har opparbeidet god erfaring med kartlegging av naturtyper ved bruk av NiN-systemet. Han har også fått noe erfaring med bruk av DN-håndbok 13 i skogkartlegging. Fra tidligere noe erfaring med prøvefiske og prøvetaking av fisk som assistent for NINA. Han arbeider for tiden med å opparbeide god kompetanse innen artsgruppene karplanter, lav og vedboende sopp.

  • master i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

  • Oslo

Spesialkompetanse

    CV og arbeider

    Kontaktinformasjon

    • +47 95 15 85 37

    • lars-erik@biofokus.no