Bergskogen på Berg i Oslo

Av |2018-10-17T10:20:38+00:0020. april 2018|

BioFokus har på oppdrag for Bymiljøetaten i Oslo utarbeidet en skjøtselsplan for Bergskogen i Nordre Aker i Oslo. Planen har som mål å ivareta områdets unike naturverdier og kulturhistoriske verdier, samtidig som Bergskogen fortsatt skal kunne brukes av barnehager, skoler

Truete ansvarsarter i Østfold

Av |2019-01-15T10:31:59+00:005. februar 2018|

BioFokus har sammenstilt data om alle truete arter påvist i Østfold. Vi har vurdert hvilke av disse truete artene som har et særlig behov for oppmerksomhet fra forvaltningen og bevilgende myndigheter for at artene skal ha en sikker fremtid i

Evaluering av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse

Av |2018-10-17T11:01:07+00:0019. desember 2017|

Med bakgrunn i politiske signaler gitt i Stortingsmeldingen Natur for livet og andre dokumenter/vedtak de siste årene, har Miljødirektoratet startet en prosess for å lage et nytt konsept og en ny metode for kartlegging av verdifull natur, basert på beskrivelsessystemet