Stefan Olberg

Om Stefan Olberg

Les mer om Stefan her.

Knuskkjukemøll

Av |2019-01-31T14:19:07+01:0019. desember 2018|

Den sterkt truede sommerfuglen knuskkjukemøll (Scardia boletella) er en art som sjelden blir observert som voksen sommerfugl, men hvor sporene etter larvenes ganger er godt synlige i flere år etter at sommerfuglen har klekket og fløyet sin vei. Arten lever,

Bergskogen på Berg i Oslo

Av |2018-10-17T10:20:38+01:0020. april 2018|

BioFokus har på oppdrag for Bymiljøetaten i Oslo utarbeidet en skjøtselsplan for Bergskogen i Nordre Aker i Oslo. Planen har som mål å ivareta områdets unike naturverdier og kulturhistoriske verdier, samtidig som Bergskogen fortsatt skal kunne brukes av barnehager, skoler

Truete ansvarsarter i Østfold

Av |2019-01-15T10:31:59+01:005. februar 2018|

BioFokus har sammenstilt data om alle truete arter påvist i Østfold. Vi har vurdert hvilke av disse truete artene som har et særlig behov for oppmerksomhet fra forvaltningen og bevilgende myndigheter for at artene skal ha en sikker fremtid i