Nå kan du se billen som lever i hodet på en drage!

29. januar 2024

I kveldens episode av NRK-serien «Oppsynsmannen» møter Bård Tufte Johansen insektekspertene Stefan Olberg og Ole Lønnve i Biofokus. Bli med dem for å lete etter en sjelden bille som bare finnes i Norge! 

Se fjerde episode på NRK1 kl.20:00 eller når du vil på NRK TV

Stefan og Ole har i løpet av feltsesongen 2023 jobbet med blant annet dragehodeglansbille – den lille billen som kun finnes i Norge og som lever på den sårbare og fredete blomsten dragehode. De har også forsøkt å finne ut av hvor mange individer det finnes av denne billen på noen utvalgte lokaliteter og har påvist billen på flere nye lokaliteter i 2023.

Larven til billen utvikler seg inne i knoppene/blomstene på blomsten dragehode, og som passende har fått navnet dragehodeglansbille. Foto: Stefan Olberg/Biofokus

Dragehode – en prioritert art

    • Leppeblomsten dragehode ble i 2011 vernet av Kongen i statsråd og har fått ekstra beskyttelse som prioritert art etter naturmangfoldloven med egen forskrift. Det betyr at ethvert uttak, skade eller ødeleggelse av dragehode er forbudt.
    • For prioriterte arter utarbeides det handlingsplaner med retningslinjer som angir hvilke tiltak som er nødvendig for å ta vare på dragehode og dragehodeglansbille. Les planen her.
    • Les mer om prioriterte arter

Nedbygging er en av hovedtruslene

I Oppsynsmannen viser vi frem dragehodeglansbille på det som var antatt å være verdens beste lokalitet for denne arten – en liten gjenværende flekk med kalktørreng inneklemt mellom vei, bebyggelse, parkeringsplasser, lekestativer og eng dominert av fremmedarter. Trekantenga kalles den lille kalktørrengen, som ligger ved Oksenøya bruk på Fornebu. Det ser ut til at arten klarer seg fint her, men det kan fort endres. Lokaliteten ligger jo der uten noe som helst beskyttelse eller skilting, og det skal ikke mye til før litt uvettig bruk av det lille arealet har tatt knekken på forekomsten.

På Fornebu har det vært en eksplosjon i befolkningsveksten de siste årene, og lokalpolitikerne vil at mange flere mennesker skal bosette seg her blant de store naturverdiene. Nedbygging er en av hovedtruslene mot dragehodeglansbillen og dens vertsplante, og økt bruk av arealene med dragehode har også blitt et stort problem for de gjenværende forekomstene av dragehodeglansbille i Indre Oslofjord. De to siste årene har alle de 26 kjente dragehodeglansbillelokalitetene i Asker, Bærum og Oslo blitt undersøkt på nytt, og på nesten halvparten av disse antas det at arten har dødd ut. Dette er dramatisk.

Trekantenga er en liten kalktørreng som huser dragehodeglansbille og vertsplanten dragehode. Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen/NRK

Nye lokaliteter

Det har også blitt lett etter nye lokaliteter for arten i 2023. I et område på Ringerike ble det påvist svært gode forekomster av arten, og ved Ultvet finnes sannsynligvis verdens største forekomst, spredt utover mange små og store dragehodeforekomster.

Vi har også konstatert at arten har en antatt svært liten og sårbar populasjon i Gran kommune, med tre individfattige lokaliteter beliggende ved Røykenvik. For å unngå at den isolerte forekomsten i Gran kommune skal forsvinne i løpet av kort tid, må det settes inn tiltak for å bedre forholdene for dragehode i området, og det må gjøres snarest.

Oppsynsmannen Bård Tufte Johansen og insektøkolog Ole Lønnve ser på dragehodeglansbille Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen/NRK

Estimering av bestanden

Vi har talt opp antall dragehodeglansbiller på syv forskjellige lokaliteter, for å få en bedre forståelse av artens bestandsstørrelse på enkeltlokaliteter. Bestandsestimeringene viste at dragehodeglansbille har relativt gode forekomster på enkelte lokaliteter, men det fremkom også at flere dragehodeforekomster har relativt små bestander av billen.

Habitatene til billen er i tilbakegang pga utbyggingspress og stor tråkkbelastning, men arten er relativt vanlig i det svært begrensede utbredelsesområdet. Billen er fotografert fra samlingen til Stefan Olberg. Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no

Dragehodeglansbillen trenger hjelp for å sikres en fremtid

Norge har internasjonale forpliktelser om å ivareta vårt biologiske mangfold, og det vil derfor være ganske pinlig som miljønasjon om vi lot en art som bare finnes her i hele verden dø ut. Dragehodeglansbillen trenger hjelp for å sikres en fremtid, og i første omgang er det relativt enkle tiltak som trengs: Ikke bygg ned lokaliteter med vertsplanten dragehode og sikre at disse blir skjøttet og ivaretatt.

Vil du lære litt mer om dragehodeglansbillen og vår kartlegging av denne, så kan du lese årets rapport her og lese et innlegg vi skrev om arten for et års tid siden her.

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...