Stefan Olberg

Stefan har jobbet i Biofokus siden 2008. Han har ledet og utført diverse utrednings- og kartleggingsarbeider knyttet til naturtyper, artsmangfold og konsekvensvurderinger, og har god kunnskap om de verktøy som forvaltningen bruker for å synliggjøre naturverdier, som Naturbase, Vernedatabasen og Artsdatabankens verktøy. Stefan har meget god erfaring med kartlegging og artsbestemmelse av biller, samt vurdering av ulike områder basert på insektfunn. Han har vært med på å skrive over 100 rapporter og har i tillegg 16 fagfellevurderte artikler, i all hovedsak omhandlende biller. Stefan har undervisningserfaring i zoologiske og økologiske fag fra Universitets- og høyskolenivå, og er med i Artsdatabankens ekspertgruppe på biller.

 

Cand. scient i entomologi/økologi ved Universitetet i Tromsø 1997

Oslo / Bærum

 

Spesialkompetanse

  • Billeekspert, med nær 30 års erfaring med artsbestemmelse av biller
  • Skogkartlegging
  • Naturtypekartlegging
  • Rødlistearbeid og andre vurderingsarbeider knyttet til biller
  • Konsekvensutredninger og plansaker

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

Nyhetssaker på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 41 54  61 79

[email protected]