ALLE NYHETER SKREVET AV

Anders Thylén

Den sterkt truede vårvikke gjenfunnet på Jomfruland

Den sterkt truede vårvikke gjenfunnet på Jomfruland

BioFokus’ utsendte biolog ble gledelig overrasket da blomstrende vårvikke - Vicia lathyroides -  ble oppdaget på befaring i Jomfruland nasjonalpark. Vårvikke er vurdert som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste, den er i tilbakegang i hele Norge og arten var antatt...

A taste of the Czech republic

A taste of the Czech republic

BioFokus is currently mapping bryophytes and lichens in the region of Vlasim in the Czech republic. The survey is part of a project led by CSOP Vlasim (the Czech Union for Nature Conservation Vlasim). CSOP are creating management plans for a number of important nature...

Czech visit in Oslo

Czech visit in Oslo

In June BioFokus had a visit from a delegation of Czech NGOs. We had a meeting at Forskningsparken with mutual presentations of activities and fields of work, and an afternoon with a field trip to Hovedøya. The Czech expedition to Norway was organized by the Czech...

Slått i sentrum

Slått i sentrum

I hovedstadens nærhet, ja, til og med helt inne i sentrum, finnes områder med rester av eldre slåttemark, hvor hevd med ljå eller slåmaskin blir tatt opp igjen. BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus laget skjøtselsplaner for en del av disse, for...

Ny solblomlokalitet i Sørkedalen

Ny solblomlokalitet i Sørkedalen

BioFokus har i sommer arbeidet med kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet i Sørkedalen. Det ble i den forbindelse oppdaget en ny lokalitet med solblom på sørsiden av dalføret. I det som trolig er gammel slåttemark rundt en av gårdene ""på skogen"" finnes en god...