ALLE NYHETER SKREVET AV

Siri Khalsa

Din kommune kan bidra til å stanse tapet av naturmangfold

Din kommune kan bidra til å stanse tapet av naturmangfold

Arealendringer er den største negative påvirkningsfaktoren for truede arter i Norge i dag. Kommunene har en nøkkelrolle i å sikre at naturen blir forvaltet på en god måte og gjennom dette bidra til å stanse tapet av naturmangfold. Les mer om hvordan norsk natur...

Biofokus bidrar med naturmangfoldkunnskap i kommuneplanarbeid

Biofokus bidrar med naturmangfoldkunnskap i kommuneplanarbeid

Biofokus har i oppdrag fra Lørenskog kommune gjennomført et forprosjekt for en plan for naturmangfold. Bakgrunnen for oppdraget er at kommunenes arealdel skal revideres i 2022 og kommunen ønsker at arbeid med kommunedelplan for naturmangfold skulle starte opp...