Din kommune kan bidra til å stanse tapet av naturmangfold

10. januar 2024

Arealendringer er den største negative påvirkningsfaktoren for truede arter i Norge i dag. Kommunene har en nøkkelrolle i å sikre at naturen blir forvaltet på en god måte og gjennom dette bidra til å stanse tapet av naturmangfold.

Les mer om hvordan norsk natur forsvinner bit-for-bit og se serien «Oppsynsmannen» om naturkrisen med Bård Tufte Johansen og blant annet bevaringsbiologer fra Biofokus

Din kommune kan søke støtte for å ivareta naturmangfold

Kommuner kan søke økonomisk støtte fra Miljødirektoratet for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen. Kommunene kan blant annet søke tilskudd om å utarbeide egen kommunedelplan for naturmangfold. En naturmangfoldplan er et godt verktøy for å få oversikt over naturmangfoldet i kommunen og prioritere arealbruk og tiltak. Det gis også tilskudd for å gå gjennom eldre arealplaner og vurdere disse i tråd med oppdatert kunnskap om naturverdier, såkalt «planvask»/»planrevisjon».

Frist for å søke er 11. februar 2024. Søknaden sendes til Miljødirektoratet.

Gamle trær er viktig levested for lav, mose, insekter og sopp. Foto: Helene Lind Jensen

Biofokus kan bistå kommuner i å utarbeide naturmangfoldplan

Vi har bistått i utarbeidelsen av naturmangfoldplan for Lillestrøm kommune, Råde kommune og Voss kommune (under utarbeidelse) og har også bistått med forprosjekt for Lørenskog kommune. Ta kontakt med oss om vi kan bistå din kommune.

 

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...