Arealendringer er den største negative påvirkningsfaktoren for truede arter i Norge i dag. Kommunene har en nøkkelrolle i å sikre at naturen blir forvaltet på en god måte og gjennom dette bidra til å stanse tapet av naturmangfold. Les mer om hvordan norsk natur...