ALLE NYHETER MED KATEGORIEN

Rødlistearter

Mudderløpebille Pogonus luridipennis i Kurefjorden

Mudderløpebille Pogonus luridipennis i Kurefjorden

Stefan Olberg i BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Østfold kartlagt løpebillearten mudderløpebille Pogonus luridipennis (Germar, 1823) langs Kurefjorden i Råde og Rygge kommuner i 2017. Den kritisk truede (CR) arten er i Norge kun kjent fra to langgrunne...

Kurs i rødlistearter avholdt på Dokka

Kurs i rødlistearter avholdt på Dokka

BioFokus arrangerte kurs med fokus på rødlistede karplanter, lav, sopp og moser på Dokka i Nordre Land kommune fra 11. -13. september. Miljøfaglig utredning og Kistefos skogtjenester var medarrangører på kurset som var fulltegnet med 25 deltakere. Kursdeltakerene...

Ny kunnskap om moser i høyfjellet i Sør-Norge

Ny kunnskap om moser i høyfjellet i Sør-Norge

BioFokus arrangerte siste uka i august en workshop i Jotunheimen med fokus på å kartlegge mosefloraen i høyfjellsområder. Det var ni deltakere på turen som ble arrangert med støtte fra Artsdatabanken. Det ble registrert en mellom 350 og 400 ulike mosearter i løpet av...

Kalkskogskartlegginger i 2016, ny rapport

Kalkskogskartlegginger i 2016, ny rapport

BioFokus og NINA har utført naturfaglige undersøkelser av 40 skogsområder i Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus med fokus på kartlegging av kalkskogsverdier. I tilknytning til disse er det blitt avgrenset 25 forvaltningsområder med naturverdi og totalt 139...

Jordloppen Psylliodes brisouti (CR) påvist i Telemark

Jordloppen Psylliodes brisouti (CR) påvist i Telemark

BioFokus har sett litt nærmere på artsmangfoldet i de kalkrike, varme liene som strekker seg opp på nordsiden av Bandak i Tokke og Kviteseid. I den forbindelse ble det satt ut en del insektfeller, samt at det ble samlet inn insekter med slaghåving i vegetasjonen på...

Kurs med fokus på rødlistearter og deres levesteder

Kurs med fokus på rødlistearter og deres levesteder

Biofokus og Miljøfaglig Utredning inviterer i samarbeid med Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter til kurs med fokus på bestemmelse av rødlistearter og gjenkjenning av deres levesteder. Tid og sted Kurset arrangeres på Dokka i Oppland 11.-13. september 2017. Fremmøte...

Kurs med fokus på rødlistearter og deres levesteder

Ravinekartlegging i Nes

BioFokus har på oppdrag fra Nes kommune kartlagt og verdsatt ravinedaler og andre naturtyper innenfor et utvalg av kommunens raviner. De avgrensede ravinedalene er feltkartlagt i 2016. Raviner er aktive systemer og oppfylling, bakkeplanering og/eller bekkelukking vil...

Truede ansvarsarter i Oslo og Akershus

Truede ansvarsarter i Oslo og Akershus

1125 arter oppført som truet på rødlisten har ved en eller flere anledninger blitt påvist i Oslo og Akershus. Kunnskapen vår om alle disse artene er svært variabel, og for mange arter er det ikke mulig å få tak i opplysninger om hvorvidt artene fortsatt har/noen gang...