ALLE NYHETER SKREVET AV

Torbjørn Høitomt

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...

Ny kunnskap om moser i høyfjellet

Ny kunnskap om moser i høyfjellet

BioFokus deltar i 2020 i flere prosjekter som tar sikte på å øke kunnskapen om mosefloraen i høyfjellet. Torbjørn Høitomt deltok i juli på en samling i Trollheimen med fokus på kalkrike fjell rundt Gjevilvatnet i Oppdal.  Et begredelig feltvær med mye nedbør, vind og...

På jakt etter sjeldne moser i Telemark og Buskerud

På jakt etter sjeldne moser i Telemark og Buskerud

Våren er en fin tid for mosekartlegging. Karplantene tar fortsatt liten plass og mange kortlivete arter er på topp i april og mai. John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt var uka før 17.mai ute på feltarbeid knyttet til flere ulike prosjekter i Buskerud og...

Ny kunnskap om norske fossesprut-soner

Ny kunnskap om norske fossesprut-soner

John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt i BioFokus har de siste to årene jobbet med å forbedre kunnskapsgrunnlaget om vegetasjon i fossesprut-soner. Prosjektet er ledet og finansiert av UiO og Artsdatabanken, mens BioFokus og Asplan Viak har stått for det meste...

Kurs i rødlistearter avholdt på Dokka

Kurs i rødlistearter avholdt på Dokka

BioFokus arrangerte kurs med fokus på rødlistede karplanter, lav, sopp og moser på Dokka i Nordre Land kommune fra 11. -13. september. Miljøfaglig utredning og Kistefos skogtjenester var medarrangører på kurset som var fulltegnet med 25 deltakere. Kursdeltakerene...

Ny kunnskap om moser i høyfjellet i Sør-Norge

Ny kunnskap om moser i høyfjellet i Sør-Norge

BioFokus arrangerte siste uka i august en workshop i Jotunheimen med fokus på å kartlegge mosefloraen i høyfjellsområder. Det var ni deltakere på turen som ble arrangert med støtte fra Artsdatabanken. Det ble registrert en mellom 350 og 400 ulike mosearter i løpet av...