Torbjørn Høitomt

Om Torbjørn Høitomt

Les mer om Torbjørn her.

BioFokus og Miljøfaglig Utredning med nedslående rapport om biologisk mangfold og småkraft

Av |2018-10-18T20:58:17+01:0020. desember 2015|

BioFokus har i samarbeid med Miljøfaglig Utredning gjennomført en etterkontroll av biomangfoldundersøkelsene i 20 småkraftsaker i Hordaland, Buskerud og Oppland. Rapporten er skrevet på oppdrag fra NVE. Resultatene fra undersøkelsene er nedslående og viser at naturtyper og rødlistearter ikke alltid

Mose-workshop i Jotunheimen

Av |2018-10-21T15:35:52+01:0021. september 2014|

BioFokus arrangerte workshop med tema fjellmoser på Leirvassbu fjellhotell den første uka i september. Prosjektet er finansiert av Artsdatabanken og Sabima og hadde som mål å skaffe til veie ny kunnskap om mange dårlig kjente mosearter i høyfjellet. Tre av