Ny kunnskap om moser i høyfjellet

3. september 2020

BioFokus deltar i 2020 i flere prosjekter som tar sikte på å øke kunnskapen om mosefloraen i høyfjellet. Torbjørn Høitomt deltok i juli på en samling i Trollheimen med fokus på kalkrike fjell rundt Gjevilvatnet i Oppdal.  Et begredelig feltvær med mye nedbør, vind og temperaturer ned mot null grader la en liten demper på feltinnsatsen på de høyeste toppene, men det ble allikevel gjort mange spennende funn. Denne samlingen var den andre av seks i et pågående Artsprosjekt, finansiert av Artsdatabanken, som skal fremskaffe ny kunnskap om moser i kalkrike fjell fra sør til nord i Norge.

250 ulike mosearter

I slutten av august dro Høitomt igjen til fjells, denne gangen sammen med BioFokus-kollega John Gunnar Brynjulvsrud og de to svært dyktige pensjonistene Hans H. Blom og Perry G. Larsen. Det ble en ukes opphold på Glitterheim turisthytte der det ble gjort grundige undersøkelser av mosefloraen flere steder i Veodalen, innover Steinbudalen, oppover mot Glittertinden og opp til toppen av Nørdre Veotinden. Det ble fokusert på arealer over 1500 m.o.h. og vi fant totalt nærmere 250 forskjellige mosearter i løpet av uka. Områdene rundt Glitterheim har en noe mer variert geologi enn berggrunnskartet kanskje gir inntrykk av og enkelte arealer framstår som ganske kalkrike med en artsrik flora av både moser og karplanter.

Det var ikke mulig å dra med all verdens bestemmelsesutstyr inn til Glitterheim, så det gjenstår fortsatt en del kontrollbestemmelse av materiale. Funnene vil bli publisert i Artskart utpå høsten. Takk til Hans H. Blom og Perry G. Larsen for utmerket innsats og takk til Glitterheim turisthytte for et flott opphold. Turen til Veodalen og Glitterheim er finansiert av BioFokus med formål å drive kompetanseoppbygging kombinert med innhenting av sårt tiltrengt kunnskap.

Bidrag til revidert rødliste

På begge disse turene ble det gjort mange funn som vil komme til anvendelse allerede i den pågående revisjonen av rødlista for arter. Resultatene fra mosekartleggingen i fjellet i år fyller ut «hvite» flekker på kartet og bidrar til større sikkerhet i rødlistevurderingene. De pågående klimatiske endringene er ventet å påvirke fjellnaturen vår i stor grad i tida framover og mosene slipper heller ikke unna disse endringene.

Alle foto: John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...