Ny kunnskap om moser i høyfjellet

3. september 2020

BioFokus deltar i 2020 i flere prosjekter som tar sikte på å øke kunnskapen om mosefloraen i høyfjellet. Torbjørn Høitomt deltok i juli på en samling i Trollheimen med fokus på kalkrike fjell rundt Gjevilvatnet i Oppdal.  Et begredelig feltvær med mye nedbør, vind og temperaturer ned mot null grader la en liten demper på feltinnsatsen på de høyeste toppene, men det ble allikevel gjort mange spennende funn. Denne samlingen var den andre av seks i et pågående Artsprosjekt, finansiert av Artsdatabanken, som skal fremskaffe ny kunnskap om moser i kalkrike fjell fra sør til nord i Norge.

250 ulike mosearter

I slutten av august dro Høitomt igjen til fjells, denne gangen sammen med BioFokus-kollega John Gunnar Brynjulvsrud og de to svært dyktige pensjonistene Hans H. Blom og Perry G. Larsen. Det ble en ukes opphold på Glitterheim turisthytte der det ble gjort grundige undersøkelser av mosefloraen flere steder i Veodalen, innover Steinbudalen, oppover mot Glittertinden og opp til toppen av Nørdre Veotinden. Det ble fokusert på arealer over 1500 m.o.h. og vi fant totalt nærmere 250 forskjellige mosearter i løpet av uka. Områdene rundt Glitterheim har en noe mer variert geologi enn berggrunnskartet kanskje gir inntrykk av og enkelte arealer framstår som ganske kalkrike med en artsrik flora av både moser og karplanter.

Det var ikke mulig å dra med all verdens bestemmelsesutstyr inn til Glitterheim, så det gjenstår fortsatt en del kontrollbestemmelse av materiale. Funnene vil bli publisert i Artskart utpå høsten. Takk til Hans H. Blom og Perry G. Larsen for utmerket innsats og takk til Glitterheim turisthytte for et flott opphold. Turen til Veodalen og Glitterheim er finansiert av BioFokus med formål å drive kompetanseoppbygging kombinert med innhenting av sårt tiltrengt kunnskap.

Bidrag til revidert rødliste

På begge disse turene ble det gjort mange funn som vil komme til anvendelse allerede i den pågående revisjonen av rødlista for arter. Resultatene fra mosekartleggingen i fjellet i år fyller ut «hvite» flekker på kartet og bidrar til større sikkerhet i rødlistevurderingene. De pågående klimatiske endringene er ventet å påvirke fjellnaturen vår i stor grad i tida framover og mosene slipper heller ikke unna disse endringene.

Alle foto: John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...