ALLE NYHETER MED KATEGORIEN

Kalkskog

Kalkskogskartlegginger i 2016, ny rapport

Kalkskogskartlegginger i 2016, ny rapport

BioFokus og NINA har utført naturfaglige undersøkelser av 40 skogsområder i Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus med fokus på kartlegging av kalkskogsverdier. I tilknytning til disse er det blitt avgrenset 25 forvaltningsområder med naturverdi og totalt 139...