Bli med på kurs i truede sopper!

5. juli 2023

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper.

Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper. Du kan melde deg på ett eller flere kurs.

Kursene ledes av Siri Khalsa, Helene Lind Jensen og Tom Hellik Hofton.

Takk til Statsforvalteren i Oslo og Viken for støtte til kursene.

Kurs i truede sopper #1

I dette kurset får du en teoretisk innføring i signalarter og rødlistede sopper i skog. Kurset foregår inne.

Praktisk informasjon:
Dato:
onsdag 20. september 2023
Tidspunkt: kl. 18:00 – 20:00
Sted:
Møterom Toppsenteret på Forskningsparken – Oslo Science Park.

Kurset har plass til 50 deltagere. Kurset er fulltegnet og påmeldingen er stengt. 

Kurs i truede sopper #2

I dette kurset blir du kjent med kalksopper i kalkskog. Kurset foregår ute.

Praktisk informasjon:
Dato: lørdag 30. september 2023
Tidspunkt: kl. 10:00 – 17:00
Sted:
Ved Tyrifjorden i Modum kommune.

Kurset har plass til 30 deltagere. Kurset er fulltegnet og påmeldingen er stengt. 

Kurs i truede sopper #3

I dette kurset blir du kjent med vedboende sopp i gammelskog. Kurset foregår ute.

Praktisk informasjon:
Dato:
lørdag 21. oktober 2023
Tidspunkt: kl. 10:00 – 17:00
Sted:
Nordre Pollen naturreservat i Ås kommune.

Kurset har plass til 30 deltagere. Kurset er fulltegnet og påmeldingen er stengt. 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Helene Lind Jensen på 93205982 / [email protected]

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...