Bli med på kurs i truede sopper!

5. juli 2023

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper.

Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper. Du kan melde deg på ett eller flere kurs.

Kursene ledes av Siri Khalsa, Helene Lind Jensen og Tom Hellik Hofton.

Takk til Statsforvalteren i Oslo og Viken for støtte til kursene.

Kurs i truede sopper #1

I dette kurset får du en teoretisk innføring i signalarter og rødlistede sopper i skog. Kurset foregår inne.

Praktisk informasjon:
Dato:
onsdag 20. september 2023
Tidspunkt: kl. 18:00 – 20:00
Sted:
Møterom Toppsenteret på Forskningsparken – Oslo Science Park.

Kurset har plass til 50 deltagere. Kurset er fulltegnet og påmeldingen er stengt. 

Kurs i truede sopper #2

I dette kurset blir du kjent med kalksopper i kalkskog. Kurset foregår ute.

Praktisk informasjon:
Dato: lørdag 30. september 2023
Tidspunkt: kl. 10:00 – 17:00
Sted:
Ved Tyrifjorden i Modum kommune.

Kurset har plass til 30 deltagere. Kurset er fulltegnet og påmeldingen er stengt. 

Kurs i truede sopper #3

I dette kurset blir du kjent med vedboende sopp i gammelskog. Kurset foregår ute.

Praktisk informasjon:
Dato:
lørdag 21. oktober 2023
Tidspunkt: kl. 10:00 – 17:00
Sted:
Nordre Pollen naturreservat i Ås kommune og Bonn i Ås kommune.

Kurset har plass til 30 deltagere. Kurset er fulltegnet og påmeldingen er stengt. 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Helene Lind Jensen på 93205982 / [email protected]

SISTE NYHETER

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...