ALLE NYHETER MED KATEGORIEN

Kurs

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Kurs i rødlistearter avholdt på Dokka

Kurs i rødlistearter avholdt på Dokka

BioFokus arrangerte kurs med fokus på rødlistede karplanter, lav, sopp og moser på Dokka i Nordre Land kommune fra 11. -13. september. Miljøfaglig utredning og Kistefos skogtjenester var medarrangører på kurset som var fulltegnet med 25 deltakere. Kursdeltakerene...

Biologisk mangfold i byen

Biologisk mangfold i byen

Torsdag 14. november ble det holdt foredrag om tema:  Naturmangfold under press i storbyen Temaer som ble tatt opp: •Rødlistearter og svartelistearter i Oslo-området: Hvordan kan vi sikre de verdifulle artene og bekjempe de andre? v/Marianne Evju, NINA •Verdifulle...

BioFokus underviser ved Høgskolen i Hedmark

BioFokus underviser ved Høgskolen i Hedmark

For tredje år på rad har BioFokus ansvar for feltundervisningen i kurset ""Vegetasjon og klima"" som holdes ved Høgskolen i Hedmarks avdeling på Evenstad. Det er ventet at 40-45 studenter vil delta på kurset som er obligatorisk for 1. årsstudenter på studieprogrammene...