Biologisk mangfold i byen

Av |2018-10-21T19:59:32+00:0014. november 2013|

Torsdag 14. november ble det holdt foredrag om tema:  Naturmangfold under press i storbyen Temaer som ble tatt opp: •Rødlistearter og svartelistearter i Oslo-området: Hvordan kan vi sikre de verdifulle artene og bekjempe de andre? v/Marianne Evju, NINA •Verdifulle naturtyper