Siri Khalsa

Siri har de senere årene jobbet mye med kartlegging av skog og kulturmark. Har laget skjøtselsplaner for kulturmark og stått for praktisk gjennomføring av slått i kulturmark. Siri har spesialkompetanse på kartlegging og bestemmelse av ulike grupper av sopp (spesielt kjuker og barksopp). Har også kompetanse på moser, lav og karplanter.

Siri har erfaring fra kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) og noe etter DN-Håndbok 13. I tillegg har hun bidratt i flere plan- og byggesaker. Hun har også erfaring med skogkartlegging gjennom ordningen frivillig vern.  

 

Master i økologi og evolusjon med fordypning i plantevitenskap, Universitetet i Oslo, 2013

Oslo/Nesodden

 

Spesialkompetanse

  • Sopp
  • Kartlegging av skog og kulturlandskap
  • Naturtypekartlegging etter Natur i Norge (NiN) og DN-håndbok 13
  • Utredningsarbeider
  • Skjøtselsplaner og praktisk skjøtselsarbeid

 

CV

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

 

Kontaktinformasjon

+47 46 79 64 23

[email protected]