Siri Khalsa

Har de senere årene jobbet mye med kartlegging av skog og kulturmark. Har laget skjøtselsplaner for kulturmark og stått for praktisk gjennomføring av slått i kulturmark. Har svært høy kompetanse på kartlegging og bestemmelse av ulike grupper av sopp. Særlig kjuker og barksopp. Har også god kunnskap om moser, lav og karplanter.

 

Master i økologi og evolusjon med fordypning i plantevitenskap, Universitetet i Oslo, 2013

Oslo/Nesodden

 

Spesialkompetanse

  • Sopp
  • Kartlegging av skog og kulturlandskap
  • Naturtypekartlegging etter Natur i Norge (NiN) og DN-håndbok 13
  • Utredningsarbeider
  • Skjøtselsplaner og praktisk skjøtselsarbeid

 

CV

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

 

Kontaktinformasjon

+47 46 79 64 23

[email protected]