Truete ansvarsarter i Østfold

Av |2019-01-15T10:31:59+01:005. februar 2018|

BioFokus har sammenstilt data om alle truete arter påvist i Østfold. Vi har vurdert hvilke av disse truete artene som har et særlig behov for oppmerksomhet fra forvaltningen og bevilgende myndigheter for at artene skal ha en sikker fremtid i

Hule eiker i Oslo og Akershus

Av |2018-10-19T15:51:11+01:009. november 2016|

BioFokus har i samarbeid med Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus sammenstilt tilgjengelige data omhandlende den utvalgte naturtypen hule eiker og det tilknyttede artsmangfoldet i Oslo og Akershus. Rapporten gir en sammenstilling av kjente forekomster av naturtypen hule eiker i