Sigve Reiso

Om Sigve Reiso

Les mer om Sigve her.

Hvitryggspetten trives i indre Telemark

Av |2018-10-18T14:37:44+00:006. januar 2017|

Biofokus har våren 2016 utført overvåking i et utvalg av 19 kjente/potensielle hekketerritorier for den mindre vanlige hakkespetten hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) i Tinnsjøområdet i Tinn og Notodden kommuner. Prosjektet er en forlengelse av NOF-Telemarks regionale kartleggingsprosjekter av hvitryggspett i perioden

Nytt nasjonalt kjerneområde for den utvalgte naturtypen kalklindeskog oppdaget i Skien

Av |2018-10-18T21:23:54+00:0017. november 2015|

Stiftelsen BioFokus ved Sigve Reiso har i sammarbeid med Tor Erik Brandrud i NINA høsten 2013 og høsten 2014 kartlagt kalklindeskog i de nordligste delene av kalkområdene i Skien kommune i Telemark. Hele 18 naturtypelokaliteter med kalklindeskog ble avgrenset gjennom

Eikelav funnet ny for Telemark

Av |2019-01-02T11:03:20+00:0011. mai 2013|

Sigve Reiso samlet våren 2013 eikelav i Seljord i forbindelse med eikekartleggingsprosjekt i Indre Telemark. Nærmeste funnsted er Larvik i Vestfold. Laven vokste på eik som sto på en åkerholme i kulturlandskapet sammen en rekke andre verdifulle edelløvskogstrær. Treet målte