Biofokus har passert 500.000 artsfunn i Artskart

4. april 2024

– Vi i Biofokus har alltid vært opptatt av artsmangfoldet. Det startet i det små på 1990-tallet med registreringer av arter knyttet til gammelskog. På 30 år har vi bygd opp landets ledende fagmiljø innen artskartlegging, og vi kartlegger nå arter i over 200 ulike prosjekter hvert eneste år, sier Torbjørn Høitomt, leder for artskartlegging i Biofokus.

16 000 arter og 80 000 rødlistefunn

Totalt har vi bidratt med over en halv million artsfunn viser statistikken i Artsdatabankens kartløsning Artskart. Artsfunnene fordeler seg på over 16 040 unike arter, noe som plasserer oss på fjerdeplass i Norge over institusjoner med flest registrerte arter. Det er bare universitetsmuseene i Oslo, Trondheim og Tromsø som har flere unike arter registrert. En stor andel av artene vi har registrert, er også sendt til nettopp disse museene for oppbevaring i samlingene. Litt over 80 000 av artsfunnene er av rødlistede arter fordelt på av 2304 unike arter og over 13 000 funn er av fremmede arter av 538 unike arter.

– Som et lite fagmiljø med under 20 ansatte er vi fornøyd med dette bidraget til kunnskapen om mangfoldet i Norge. Det er kombinasjonen av bredde, spisskompetanse og gode samarbeidspartnere som gjør at vi har 1/3 av alle arter som er kjent fra Norge i vår database, sier Torbjørn Høitomt.

 

700 nye arter for Norge

Biofokus har opp gjennom årene deltatt i mange Artsprosjekter i regi av Artsdatabanken, samt gjennomført flere andre prosjekter med fokus på å finne nye arter for Norge. Et raskt overslag viser at minst 700 av disse artene ikke var registrert i Norge da vi fant dem for første gang.

2857 billearter

Vi kan hente fram noen eksempler på artsgrupper vi jobber mye med. Stefan Olberg er en av landets ledende billeeksperter. Han og andre i Biofokus har registrert over 57 900 funn av biller, fordelt på 2857 unike arter. Det er bare Naturhistorisk museum og Norsk entomologisk forening (Artsobservasjoner) som har flere arter i sine databaser enn Biofokus. For andre grupper insekter, som tovinger, veps og sommerfugler er vi også helt i toppsjiktet for flest registrerte arter.

Innen ulike grupper vekster har vi også svært solid kompetanse. Om vi ser på gruppene lav, moser og sopp samlet, har vi i Biofokus til sammen registrert over 3600 unike arter. Det er igjen bare de store universitetsmuseene som har flere enn det.

Vi vil bidra enda mer

I Norge er det kjent 47 000 arter, men trolig finnes det 72 000 arter. Biofokus arbeider for at kunnskapen om artsmangfoldet i Norge til enhver tid skal være så godt som mulig.

– Vi deltar i rødlistearbeid for mange ulike artsgrupper, og sjelden blir mangelen på kunnskap om mangfoldet tydeligere enn når man gjør risikovurderinger. Vi trenger mer kunnskap om både utbredelse og habitattilhørighet om de langt fleste arter som er registrert i Norge, og særlig de som er aktuelle for rødlisting. Samtidig må vi jobbe videre med å kartlegge det mangfoldet som så langt er ukjent – mange nye arter er ennå ikke oppdaget. Selv om mange av oss i Biofokus allerede fyller en stor del av tiden vår med artskartlegging, ønsker vi å gjøre enda mer av dette, avslutter Høitomt.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker vår kompetanse. Les mer om hva vi tilbyr av spesialkartlegging av arter.

SISTE NYHETER

Store naturverdier langs Lysakerelva

Store naturverdier langs Lysakerelva

Lysakerelva er grenseelv mellom Bærum og Oslo og er en av de viktigste elvene i de to kommunene, både for rekreasjon og for biologisk mangfold. De bratte skogkledde dalsidene langs elva danner en sammenhengende skogbekkekløft mellom Bogstadvannet og Lysakerfjorden....

Første funn på 90 år av «brannkortvinge» i Norge

Første funn på 90 år av «brannkortvinge» i Norge

Den boreale skogen i Norge har i alle tider vært utsatt for skogbrann, og dette har vært den vanligste og mest utbredte forstyrrelses- og fornyelsesfaktoren på skogdekte arealer. Mange av skogens arter har derfor tilpasset seg skogbrann, dels for bedre å overleve en...