Fremmedartslista er en oversikt over fremmede arter og hvilken risiko de har for naturmangfoldet i Norge. Fremmede arter er arter som er spredt av mennesker til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Arter som blir risikovurdert er arter som har etablert seg i...