Ny norsk fremmedartsliste åpnet for innsyn: Biofokus bidrar inn i to ekspertkomitéer

22. februar 2023

Fremmedartslista er en oversikt over fremmede arter og hvilken risiko de har for naturmangfoldet i Norge. Fremmede arter er arter som er spredt av mennesker til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Arter som blir risikovurdert er arter som har etablert seg i Norge etter år 1800, og som reproduserer utendørs i dag uten menneskelig hjelp eller som antas å gjøre det innen 50 år, såkalte dørstokkarter.

Vurderingene av de fremmede artenes økologiske risiko blir gjort av 58 eksperter fordelt på 12 ekspertkomitéer for de ulike artsgruppene, som er oppnevnt av Artsdatabanken. Tre Biofokus-ansatte bidrar inn i ekspertkomitéene moser og terrestriske invertebrater. Torbjørn Høitomt er leder i mosekomitéen. Stefan Olberg har ansvar for å vurdere biller og Øivind Gammelmo har ansvar for tovinger i komitéen for terrestriske invertebrater. Les mer om hvordan ekspertene risikovurderer fremmede arter. 

Risikovurderingen gjøres etter retningslinjer som er utarbeidet av Artsdatabanken. Artene som vurderes plasseres i risikokategorier (NK, LO, PH, HI og SE):

Kilde: Artsdatabanken CC BY 4.0.


Ny Fremmedartsliste 2023

De foreløpige vurderingene var på offentlig innsyn hos Artsdatabanken fra 22. februar til 12. mars.

Den nye Fremmedsartslista 2023 blir lansert 14. august.

SISTE NYHETER

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...