Ny norsk fremmedartsliste åpnet for innsyn: Biofokus bidrar inn i to ekspertkomitéer

22. februar 2023

Fremmedartslista er en oversikt over fremmede arter og hvilken risiko de har for naturmangfoldet i Norge. Fremmede arter er arter som er spredt av mennesker til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Arter som blir risikovurdert er arter som har etablert seg i Norge etter år 1800, og som reproduserer utendørs i dag uten menneskelig hjelp eller som antas å gjøre det innen 50 år, såkalte dørstokkarter.

Vurderingene av de fremmede artenes økologiske risiko blir gjort av 58 eksperter fordelt på 12 ekspertkomitéer for de ulike artsgruppene, som er oppnevnt av Artsdatabanken. Tre Biofokus-ansatte bidrar inn i ekspertkomitéene moser og terrestriske invertebrater. Torbjørn Høitomt er leder i mosekomitéen. Stefan Olberg har ansvar for å vurdere biller og Øivind Gammelmo har ansvar for tovinger i komitéen for terrestriske invertebrater. Les mer om hvordan ekspertene risikovurderer fremmede arter. 

Risikovurderingen gjøres etter retningslinjer som er utarbeidet av Artsdatabanken. Artene som vurderes plasseres i risikokategorier (NK, LO, PH, HI og SE):

Kilde: Artsdatabanken CC BY 4.0.


Ny Fremmedartsliste 2023

De foreløpige vurderingene var på offentlig innsyn hos Artsdatabanken fra 22. februar til 12. mars.

Den nye Fremmedsartslista 2023 blir lansert 14. august.

SISTE NYHETER

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...