Har erfaring innen taksonomi, kartlegging og rødlistearbeid på insekter. Arbeidet med kuratering av insektsamlingen ved Naturhistorisk museum i Oslo. Har ledet arbeidet innen Artsdatabankens ekspertgruppe for tovinger. Har de siste årene jobbet med naturtypekartlegging etter DN håndbok 13 i en rekke kommuner og kartlagt potensielle verneområder på Statsgrunn og som en del av frivillig vern proesessene. Øivind er redaktør i tidsskriftet Norwegian Journal of Entomology. Han setter også tidsskriftet og har god erfaring med digital design og bruk av programvaren i Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign).

  • Cand. scient i systematisk zoologi, Universitetet i Oslo 2003

  • Cand. mag. i naturvitenskapelig fag, Norges Landbrukshøgskole 2001

  • Oslo / Hadeland

Spesialkompetanse

  • Insekter (spesielt tovinger)

  • Bred erfaring med rødlista for arter, fremmedartslista og navnearbeid via Artsdatabanken

  • Naturtypekartlegging

  • Skogkartlegging

  • Layout og redaktøransvar (Norwegian Journal of Entomology)

  • God erfaring med Adobe produkter (InDesign, Photoshop, Illustrator og Acrobat)

  • God erfaring med relevant GIS-verktøy (QGIS, ArcGIS Pro)

CV og arbeider