Øivind Gammelmo

Øivind har erfaring innen taksonomi, kartlegging og rødlistearbeid på insekter. Han har arbeidet med kuratering av insektsamlingen ved Naturhistorisk museum i Oslo. Har ledet arbeidet innen Artsdatabankens ekspertgruppe for tovinger. Har de siste årene jobbet med naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 i en rekke kommuner og kartlagt potensielle verneområder på Statsgrunn og som en del av frivillig vern proesessene. Øivind er redaktør i tidsskriftet Norwegian Journal of Entomology. Han setter også tidsskriftet og har god erfaring med digital design og bruk av programvaren i Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign). Meget god erfaring med relevant GIS-verktøy (QGIS, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Collector) og er GIS-ansvarlig i Biofokus.

 

Cand. scient i systematisk zoologi, Universitetet i Oslo, 2003

 Cand. mag. i naturvitenskapelig fag, Norges Landbrukshøgskole, 2001

Oslo / Hadeland

 

Spesialkompetanse

  • Insekter (spesielt tovinger)
  • Bred erfaring med rødlista for arter, fremmedartslista og navnearbeid via Artsdatabanken
  • Naturtypekartlegging
  • Skogkartlegging
  • Layout og redaktøransvar (Norwegian Journal of Entomology)
  • God erfaring med Adobe produkter (InDesign, Photoshop, Illustrator og Acrobat)
  • Meget god erfaring med relevant GIS-verktøy (QGIS, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Collector) og er GIS-ansvarlig i Biofokus

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

Nyhetssaker på nettsiden

ReasearchGate

LinkedIn

Kontaktinformasjon

+47 41 66 51 87

[email protected]