ALLE NYHETER SKREVET AV

Marianne Melgård

Kartlegging av rødlistet lav i Oslo-området

Kartlegging av rødlistet lav i Oslo-området

På oppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Vikens klima- og miljøvernavdeling, har Sigve Reiso og Jon Klepsland sørget for ny kunnskap om utbredelse og frekvens av truede lavarter i Oslo-området. Mer spesifikt lavarter tilknyttet grunnlendt kalkmark og kalkberg. I tillegg...

Kartlegging av biologisk mangfold i skog på Nesodden

Kartlegging av biologisk mangfold i skog på Nesodden

For å kunne ta hensyn til sårbar natur er det essensielt å vite hvor denne finnes. Uten et godt kunnskapsgrunnlag er det stor fare for at politikere og forvaltning tar beslutninger som ikke tar tilstrekkelig hensyn til naturverdiene i et område. Nesodden kommune...

BioFokus ansetter Joachim Restad

BioFokus ansetter Joachim Restad

Denne sommeren har vi fått biolog Joachim Restad tilbake på laget. Foreløpig har det blitt mest arbeid med systemet NiN, i tillegg til noe arbeid med konsekvensutredninger, basiskartlegging og Frivillig vern. - Jeg er vel best på karplanter, og fokuserer nå på å lære...