marianne@biofokus.no

Marianne Melgård

Om Marianne Melgård

Les mer om Marianne her.

Ny BioFokus-rapport: Sviktende kunnskapsgrunnlag for hogst, hensyn og vern i skogen

Av |2019-06-25T13:21:17+01:0024. juni 2019|

Rapporten sammenstiller resultater fra skogbrukets egen kartlegging av skog, med kartlegging utført av uavhengige fagfolk. 1000 km2 skogsnatur er systematisk undersøkt mellom 2004-18, og konklusjonene er nedslående: Skogbruket fanger kun opp 1/7 - altså 14 prosent - av skogsarealet uavhengige