Solfrid Langmo i lokalavis: – Har drømmejobben som naturkartlegger

5. november 2020

Solfrid Langmo utgjør Trøndelag-avdelingen av BioFokus, og har fortalt om jobben som naturkartlegger i lokalavisa Fosna-Folket.

– Det er fint å kunne gjøre en jobb som er viktig for bevaring av mangfoldet i naturen. I dag trues mangfoldet på grunn av vår måte å leve på, og stadig flere arter og miljøer er utryddingstruet. Det igjen har konsekvenser for dyre – og fuglelivet. Alt henger sammen. Alt og alle er avhengige av hverandre. Heldigvis har miljø og biologisk mangfold blitt satt på dagsorden av  myndighetene, og mye positivt har skjedd i løpet av de siste årene, sier Solfrid.

Les saken ved å klikke her – side 1 og side 2.

Under: Bilde av avissaken på trykk.

 

 

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...