Solfrid Langmo i lokalavis: – Har drømmejobben som naturkartlegger

5. november 2020

Solfrid Langmo utgjør Trøndelag-avdelingen av BioFokus, og har fortalt om jobben som naturkartlegger i lokalavisa Fosna-Folket.

– Det er fint å kunne gjøre en jobb som er viktig for bevaring av mangfoldet i naturen. I dag trues mangfoldet på grunn av vår måte å leve på, og stadig flere arter og miljøer er utryddingstruet. Det igjen har konsekvenser for dyre – og fuglelivet. Alt henger sammen. Alt og alle er avhengige av hverandre. Heldigvis har miljø og biologisk mangfold blitt satt på dagsorden av  myndighetene, og mye positivt har skjedd i løpet av de siste årene, sier Solfrid.

Les saken ved å klikke her – side 1 og side 2.

Under: Bilde av avissaken på trykk.

 

 

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

På jakt etter planteveps i Bulgaria

På jakt etter planteveps i Bulgaria

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai) Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot...

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogsertifiseringsordning er et virkemiddel for å sikre at skog drives på en bærekraftig måte. Skogsertifiseringen "Levende skog" ble etablert i 1998 og var et samarbeid mellom representanter fra skogbruket, skogindustrien, miljø- og friluftslivsorganisasjoner,...