Solfrid Langmo i lokalavis: – Har drømmejobben som naturkartlegger

5. november 2020

Solfrid Langmo utgjør Trøndelag-avdelingen av BioFokus, og har fortalt om jobben som naturkartlegger i lokalavisa Fosna-Folket.

– Det er fint å kunne gjøre en jobb som er viktig for bevaring av mangfoldet i naturen. I dag trues mangfoldet på grunn av vår måte å leve på, og stadig flere arter og miljøer er utryddingstruet. Det igjen har konsekvenser for dyre – og fuglelivet. Alt henger sammen. Alt og alle er avhengige av hverandre. Heldigvis har miljø og biologisk mangfold blitt satt på dagsorden av  myndighetene, og mye positivt har skjedd i løpet av de siste årene, sier Solfrid.

Les saken ved å klikke her – side 1 og side 2.

Under: Bilde av avissaken på trykk.

 

 

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...