Solfrid Langmo i lokalavis: – Har drømmejobben som naturkartlegger

5. november 2020

Solfrid Langmo utgjør Trøndelag-avdelingen av BioFokus, og har fortalt om jobben som naturkartlegger i lokalavisa Fosna-Folket.

– Det er fint å kunne gjøre en jobb som er viktig for bevaring av mangfoldet i naturen. I dag trues mangfoldet på grunn av vår måte å leve på, og stadig flere arter og miljøer er utryddingstruet. Det igjen har konsekvenser for dyre – og fuglelivet. Alt henger sammen. Alt og alle er avhengige av hverandre. Heldigvis har miljø og biologisk mangfold blitt satt på dagsorden av  myndighetene, og mye positivt har skjedd i løpet av de siste årene, sier Solfrid.

Les saken ved å klikke her – side 1 og side 2.

Under: Bilde av avissaken på trykk.

 

 

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? den 9. november fra kl.12 til 14. Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i...