Solfrid Langmo i lokalavis: – Har drømmejobben som naturkartlegger

5. november 2020

Solfrid Langmo utgjør Trøndelag-avdelingen av BioFokus, og har fortalt om jobben som naturkartlegger i lokalavisa Fosna-Folket.

– Det er fint å kunne gjøre en jobb som er viktig for bevaring av mangfoldet i naturen. I dag trues mangfoldet på grunn av vår måte å leve på, og stadig flere arter og miljøer er utryddingstruet. Det igjen har konsekvenser for dyre – og fuglelivet. Alt henger sammen. Alt og alle er avhengige av hverandre. Heldigvis har miljø og biologisk mangfold blitt satt på dagsorden av  myndighetene, og mye positivt har skjedd i løpet av de siste årene, sier Solfrid.

Les saken ved å klikke her – side 1 og side 2.

Under: Bilde av avissaken på trykk.

 

 

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...