Ny kunnskap om sørgemygg, tovinger med en viktig plass i økologien

18. august 2020

Som resultat av et av BioFokus’ større artsprosjekt finansiert av Artsdatabanken, har Øivind Gammelmo og Kjell Magne Olsen sammen med to tyske kolleger publisert en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Zookeys: The Black Fungus Gnats (Diptera, Sciaridae) of Norway.

Sørgemygg, også kalt hærmygg, er en svært mangfoldig artsgruppe som finnes over hele verden. Sørgemygg (Sciaridae) er en taksonomisk vanskelig og svært dårlig kjent artsgruppe og en av de største familiene av tovinger (Diptera) i Norge. Dette er uanselige, små til middels store, svarte og gul-oransjefargede mygg. Familien utgjør en stor del av tovinge-faunaen og store insektsgrupper som denne har gjerne en viktig plass i økologien, som mat for dyr høyere opp i næringskjeden. Les mer om arten og prosjektet og se bilder hos Artsdatabanken.

224 arter nye for norsk fauna

Gammelmo og Olsen fant, sammen med de tyske medforfatterne Frank Menzel og Arne Köhler, 143 kjente arter og 4 arter sørgemygg som foreløpig er uten sikker plassering i systematikken. Artikkelen oppsummerer den tilgjengelige kunnskapen om sørgemyggen før 2020, som en plattform for det nye materialet samlet inn i de to artsprosjektene.

– Artsgruppen er så dårlig kjent at vi ønsket en ren kartlegging av arter i en tidlig fase, sier Gammelmo. – Utfordringen er at svært få fagfolk kan denne artsgruppen, så vi trenger å overføre kunnskap til norske forskere.

BioFokus har gjennom fase II av prosjektet samlet inn sørgemygg fra skogtyper som var lite undersøkt i fase I, spesielt i Nord-Norge. I tillegg har materialet fra prosjektets fase I blitt videre studert. Det ble funnet omtrent 30 nye arter for Norge. Prosjektet har til nå avdekket 372 arter av sørgemygg (Sciaridae) i Norge, hvorav 224 arter er nye for norsk fauna. Det har i tillegg blitt samlet inn og klargjort et større materiale for DNA-barkoding; 1439 prøver. Over 50 arter er også funnet nye for vitenskapen.

Les artsprosjektets blogg og se flere bilder hos Artsdatabanken.

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...