ALLE NYHETER MED KATEGORIEN

Nytt prosjekt

Nye prosjekter starter opp

Nye prosjekter starter opp

For vegetasjon og feltbiologer har det lite å si at det midtvinters går fra et regnskapsår til neste. For feltbiologen starter året når våren kommer og trær, busker, markblomster og humler våkner opp fra vintersøvnen. Nå kan feltbiologen starte å samle inn feltdata...

Blågrønn struktur med en biologisk vri

Blågrønn struktur med en biologisk vri

BioFokus har i det siste arbeidet en hel del med grønnstruktur/blågrønn struktur/grønn infrastruktur og dets betydning for naturmangfold i byer og tettsteder. Vi har fra en biolog sitt ståsted presentert temaet i flere seminarier for et bredt publikum av blant annet...

Villmarkskartlegging i Finnmark

Villmarkskartlegging i Finnmark

6-11. august 2016 var Torbjørn Høitomt og Terje Blindheim på villmarkskartlegging langs Altaelva. Vi ble satt av med kano og pakkenelikker innerst i Sautso nedenfor Altadammen og padlet nå hele veien ned elva i løpet av 5 dager. Formålet med turen var kvalitetssikring...

Godt i gang med årets prosjekter

Godt i gang med årets prosjekter

BioFokus har også i 2016 fått rikelig med prosjekter å arbeide med. I forbindelse med vår rammeavtale med Forsvarsbygg undersøker biologisk mangfold på en rekke av deres eiendommer fra Oslo i sør til Finnmark i nord. Vi skal sammen med NINA kartlegge kalkskoger i...

Mange spennende prosjekter i 2015

Mange spennende prosjekter i 2015

BioFokus har hatt og jobber for tiden med en rekke spennende og utfordrende kartleggingsoppdrag over store deler av landet. Noen av prosjektene har blitt omtalt i tidligere bloggsaker, men de fleste lever en anonym tilværelse i vår prosjektbase. Det har vært et år med...

Kartleggingen av Phryganophilus ruficollis (EN) er i gang!

Kartleggingen av Phryganophilus ruficollis (EN) er i gang!

Stefan Olberg og Arne E. Laugsand i BioFokus har i samarbeid med Ulf Hanssen på oppdrag for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag satt i gang kartlegging av den sterkt truede billen Phryganophilus ruficollis. Første kartleggingstur gikk til Melhus og Midtre Gauldal i slutten...

Fortsatt fokus på insekter i hule eiker

Fortsatt fokus på insekter i hule eiker

BioFokus vil også i år kartlegge insektfaunaen på hule eiketrær i Oslo/Akershus. I år er fire lokaliteter plukket ut; Ringi i Bærum kommune, Hektnereika i Rælingen kommune og to eiker i Vestby kommune (Pepperstad skog og Strand S). Insekter er den dominerende...

Ny rødliste 2015

Ny rødliste 2015

Artsdatabanken skal i løpet av 2015 ferdigstille en ny rødliste for arter. BioFokus jobber i denne anledning med en rekke prosjekter for å bedre grunnlaget for rødlisting og med direkte rødlistevurdering av enkeltarter. Kjell Magne Olsen skal beskrive...

Nytt artsprosjekt – Kartlegging av norske sørgemygg

Nytt artsprosjekt – Kartlegging av norske sørgemygg

BioFokus skal de tre neste årene lede undersøkelsen av den norske sørgemygg-faunaen - i tett samarbeid med Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (SDEI). Prosjektet er ett av 8 prosjekt som er støttet av Artsprosjektet i 2013. Fra BioFokus vil Øivind Gammelmo...