Villmarkskartlegging i Finnmark

28. august 2016

6-11. august 2016 var Torbjørn Høitomt og Terje Blindheim på villmarkskartlegging langs Altaelva. Vi ble satt av med kano og pakkenelikker innerst i Sautso nedenfor Altadammen og padlet nå hele veien ned elva i løpet av 5 dager. Formålet med turen var kvalitetssikring av skog- og kløftelokaliteter langs elva. Arbeidet ble utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark. 

Feltarbeid med utgangspunkt i telt og kano i så mange dager var en ny erfaring og det går med litt mer tid enn vanlig til å tørke klær, slå leir og lage mat. Nærheten til kartleggingsområdene blir imidlertid unik og om man er usikker på verdivurderingen av en lokalitet kan man bokstavelig talt sove på det. Kanopadlingen gikk ganske bra og tempoet var godt da vannføringen var 3 ganger så høy som den pleier for årstiden, noe som førte til at kryssing av elva ikke var så enkelt som først antatt alle steder. Vi holdt på å gå under i Gilvo-stryket, men med padleferdigheter i OL klasse kom vi oss ut av stryket med bare noen titalls liter vann i skipet. Det ble låring ned siste del av Battagoski! 

Vi hadde håpet på spennende oppdagelser, særlig i rasmarkene i Sautso, men disse var nok litt fattigere enn vi hadde håpet på så de helt spesielle funnene utbeble. Torbjørn gravde imidlertid frem en god del spennende moser i løpet av turens gang som enten var nye for Finnmark eller funnet svært sjelden. Vi fant Huldreblom innerst i Sautso, flere store nye områder med intakt flommarksskog med mye huldregras og Finnmarksfrøstjerne. Flomdammer med tuestarr og på de gamle bjørkene i Altadalen er rustdoggnål en ganske vanlig art ser det ut til. Spennende var det også med noe som er veldig nær furuurskog øst for Steinfossen. 

Se bilder fra turen i bildekarusellen nedenfor.

SISTE NYHETER

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...