Villmarkskartlegging i Finnmark

28. august 2016

6-11. august 2016 var Torbjørn Høitomt og Terje Blindheim på villmarkskartlegging langs Altaelva. Vi ble satt av med kano og pakkenelikker innerst i Sautso nedenfor Altadammen og padlet nå hele veien ned elva i løpet av 5 dager. Formålet med turen var kvalitetssikring av skog- og kløftelokaliteter langs elva. Arbeidet ble utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark. 

Feltarbeid med utgangspunkt i telt og kano i så mange dager var en ny erfaring og det går med litt mer tid enn vanlig til å tørke klær, slå leir og lage mat. Nærheten til kartleggingsområdene blir imidlertid unik og om man er usikker på verdivurderingen av en lokalitet kan man bokstavelig talt sove på det. Kanopadlingen gikk ganske bra og tempoet var godt da vannføringen var 3 ganger så høy som den pleier for årstiden, noe som førte til at kryssing av elva ikke var så enkelt som først antatt alle steder. Vi holdt på å gå under i Gilvo-stryket, men med padleferdigheter i OL klasse kom vi oss ut av stryket med bare noen titalls liter vann i skipet. Det ble låring ned siste del av Battagoski! 

Vi hadde håpet på spennende oppdagelser, særlig i rasmarkene i Sautso, men disse var nok litt fattigere enn vi hadde håpet på så de helt spesielle funnene utbeble. Torbjørn gravde imidlertid frem en god del spennende moser i løpet av turens gang som enten var nye for Finnmark eller funnet svært sjelden. Vi fant Huldreblom innerst i Sautso, flere store nye områder med intakt flommarksskog med mye huldregras og Finnmarksfrøstjerne. Flomdammer med tuestarr og på de gamle bjørkene i Altadalen er rustdoggnål en ganske vanlig art ser det ut til. Spennende var det også med noe som er veldig nær furuurskog øst for Steinfossen. 

Se bilder fra turen i bildekarusellen nedenfor.

SISTE NYHETER

På jakt etter planteveps i Bulgaria

På jakt etter planteveps i Bulgaria

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai) Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot...

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogsertifiseringsordning er et virkemiddel for å sikre at skog drives på en bærekraftig måte. Skogsertifiseringen "Levende skog" ble etablert i 1998 og var et samarbeid mellom representanter fra skogbruket, skogindustrien, miljø- og friluftslivsorganisasjoner,...