Villmarkskartlegging i Finnmark

28. august 2016

6-11. august 2016 var Torbjørn Høitomt og Terje Blindheim på villmarkskartlegging langs Altaelva. Vi ble satt av med kano og pakkenelikker innerst i Sautso nedenfor Altadammen og padlet nå hele veien ned elva i løpet av 5 dager. Formålet med turen var kvalitetssikring av skog- og kløftelokaliteter langs elva. Arbeidet ble utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark. 

Feltarbeid med utgangspunkt i telt og kano i så mange dager var en ny erfaring og det går med litt mer tid enn vanlig til å tørke klær, slå leir og lage mat. Nærheten til kartleggingsområdene blir imidlertid unik og om man er usikker på verdivurderingen av en lokalitet kan man bokstavelig talt sove på det. Kanopadlingen gikk ganske bra og tempoet var godt da vannføringen var 3 ganger så høy som den pleier for årstiden, noe som førte til at kryssing av elva ikke var så enkelt som først antatt alle steder. Vi holdt på å gå under i Gilvo-stryket, men med padleferdigheter i OL klasse kom vi oss ut av stryket med bare noen titalls liter vann i skipet. Det ble låring ned siste del av Battagoski! 

Vi hadde håpet på spennende oppdagelser, særlig i rasmarkene i Sautso, men disse var nok litt fattigere enn vi hadde håpet på så de helt spesielle funnene utbeble. Torbjørn gravde imidlertid frem en god del spennende moser i løpet av turens gang som enten var nye for Finnmark eller funnet svært sjelden. Vi fant Huldreblom innerst i Sautso, flere store nye områder med intakt flommarksskog med mye huldregras og Finnmarksfrøstjerne. Flomdammer med tuestarr og på de gamle bjørkene i Altadalen er rustdoggnål en ganske vanlig art ser det ut til. Spennende var det også med noe som er veldig nær furuurskog øst for Steinfossen. 

Se bilder fra turen i bildekarusellen nedenfor.

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...