Evaluering av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse

Av |2018-10-17T11:01:07+00:0019. desember 2017|

Med bakgrunn i politiske signaler gitt i Stortingsmeldingen Natur for livet og andre dokumenter/vedtak de siste årene, har Miljødirektoratet startet en prosess for å lage et nytt konsept og en ny metode for kartlegging av verdifull natur, basert på beskrivelsessystemet

Ravinekartlegging i Nes

Av |2018-10-18T15:03:51+00:009. desember 2016|

BioFokus har på oppdrag fra Nes kommune kartlagt og verdsatt ravinedaler og andre naturtyper innenfor et utvalg av kommunens raviner. De avgrensede ravinedalene er feltkartlagt i 2016. Raviner er aktive systemer og oppfylling, bakkeplanering og/eller bekkelukking vil ødelegge ravinen som

Ravinekartlegging i Sørum

Av |2018-10-18T20:32:20+00:0026. mars 2016|

BioFokus har på oppdrag fra Sørum kommune kartlagt og verdsatt ravinedaler og andre naturtyper i ca. halvparten av de største ravinene i kommunen. De fleste avgrensede ravinedalene er feltkartlagt på nytt i 2014-15, men i enkelte områder hvor det tidligere

Nytt nasjonalt kjerneområde for den utvalgte naturtypen kalklindeskog oppdaget i Skien

Av |2018-10-18T21:23:54+00:0017. november 2015|

Stiftelsen BioFokus ved Sigve Reiso har i sammarbeid med Tor Erik Brandrud i NINA høsten 2013 og høsten 2014 kartlagt kalklindeskog i de nordligste delene av kalkområdene i Skien kommune i Telemark. Hele 18 naturtypelokaliteter med kalklindeskog ble avgrenset gjennom