ALLE NYHETER MED KATEGORIEN

Møter/seminarer

Se opptak av webinar om kalkskog og baserike skoger

Se opptak av webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi?  Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i skogvernarbeidet, og for å bedre grunnlaget for...

Blågrønn struktur med en biologisk vri

Blågrønn struktur med en biologisk vri

BioFokus har i det siste arbeidet en hel del med grønnstruktur/blågrønn struktur/grønn infrastruktur og dets betydning for naturmangfold i byer og tettsteder. Vi har fra en biolog sitt ståsted presentert temaet i flere seminarier for et bredt publikum av blant annet...

BioFokus ledet slåttemyrtur i Nordre Land

BioFokus ledet slåttemyrtur i Nordre Land

Juli er ferietid også for de fleste av oss i BioFokus, men vi ligger ikke helt på latsida av den grunn. Sommeren er høysesong for guidete turer der kultur- og naturmiljø står i fokus. Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal er blant aktørene som har et rikholdig program med...

Czech visit in Oslo

Czech visit in Oslo

In June BioFokus had a visit from a delegation of Czech NGOs. We had a meeting at Forskningsparken with mutual presentations of activities and fields of work, and an afternoon with a field trip to Hovedøya. The Czech expedition to Norway was organized by the Czech...

Biologisk mangfold i byen

Biologisk mangfold i byen

Torsdag 14. november ble det holdt foredrag om tema:  Naturmangfold under press i storbyen Temaer som ble tatt opp: •Rødlistearter og svartelistearter i Oslo-området: Hvordan kan vi sikre de verdifulle artene og bekjempe de andre? v/Marianne Evju, NINA •Verdifulle...

Årsmøte i Nordic Coleoptera Group

Årsmøte i Nordic Coleoptera Group

Arne Laugsand (BioFokus) deltok på årsmøtet i Nordic Coleoptera Group (NCG) som ble arrangert på Öland 14.-17. juni. I NCG deltar nordens fremste samlere og eksperter på biller. Virksomheten er basert rundt nettstedet Beetlebase som er både en database og et forum...