BioFokus ledet slåttemyrtur i Nordre Land

29. juli 2015

Juli er ferietid også for de fleste av oss i BioFokus, men vi ligger ikke helt på latsida av den grunn. Sommeren er høysesong for guidete turer der kultur- og naturmiljø står i fokus. Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal er blant aktørene som har et rikholdig program med formidling av disse temaene. I midten av juli sto slåttemyrtur til Bjørnhaugmyra i Nordre Land på museets program og BioFokus stilte med lokalkjent turleder.

Bjørnhaugmyra ligger i et område med mange gamle setre og Bjønnhaugmyra og andre omliggende myrer ble i lang tid inkludert i utslåtten. I skjøtselsplanen som er utarbeidet for området står det at slåtten på myra pågikk fram til 1940-årene og at hesjestaurene forstatt kunne sees på myra ut i 1950-årene. Store deler av myra påvirkes av den rike berggrunnen i området og produksjonen er svært høy. En rekke kalkkrevende planter er påvist på myra, deriblant ti arter orkidéer. Mest imporende er de store mengdene med lappmarihånd, men også brudespore og stortveblad finnes i store mengder. På turen klarte vi å gjenfinne alle de ti orkidéartene noe de 25 turdeltakerne synes var spennende. Mange ble overrasket over at orkidéer i tillegg til å være store, fargerike og karismatiske, også kan være små, grønne og anonyme.

Siden slåtten på Bjørnhaugmyra nå er tatt opp igjen i regi av Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter m.fl. ble det snakket om hvordan dette gjøres og hvorfor det er viktig at denne myra blir slått i stedet for å bli beitet av storfe og sau som har vært tilfellet de siste årene. Hvordan slåtten bør organiseres for å best kunne bevare den rike floraen på myra og hvorfor rikmyr er viktig for biologisk mangfold i Norge var av spørsmålene som ble diskutert.

Kittilbu utmarksmuseum har som nevnt et variert program og formidler viktig kunnskap om både natur og kultur i samarbeid med ledende fagmiljøer på en utmerket måte. Senere i sommer og utover høsten står blant annet slåttekurs, urskogstur med WWF og Sabima og foredrag om ugler og smågnagere. BioFokus synes det er veldig viktig å bidra til formidling av kunnskap om natur og mangfold til naturinteresserte tilhørere.

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...