Hogst i båndlavlokalitet

Av |2018-10-21T15:06:38+00:0028. januar 2015|

BioFokus m. fl. gjennomførte i perioden 2007 til 2010 Norges største kartlegging til nå av en enkelt spesifikk naturtype. 650 bekkekløfter i hele landet ble dokumentert etter en forhåndsdefinert metode. En oppsummeringsrapport dokumenterer et stort naturmangfold knyttet til typen. Det ble

Slått i sentrum

Av |2018-10-21T15:47:12+00:0027. juni 2014|

I hovedstadens nærhet, ja, til og med helt inne i sentrum, finnes områder med rester av eldre slåttemark, hvor hevd med ljå eller slåmaskin blir tatt opp igjen. BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus laget skjøtselsplaner