Ansatte i Oslo

Daglig leder og biolog

Naturforvalter og kommunikasjonsansvarlig

Økolog og kvalitetssikringsansvarlig

Økolog / Vedsopp-spesialist

Biolog og GIS-ansvarlig

Biolog og GIS-ansvarlig