Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus – ny rapport

23. januar 2015

På oppdrag fra Fylkesmannen har Stiftelsen Biofokus utarbeidet en kartleggingsstatus for naturtyper i Oslo og Akershus, samt vurdert behov for videre kartlegging i hver enkelt kommune Det er tatt et uttrekk av i alt 7 643 lokaliteter i Naturbase pr. november 2013, og gjennomført en analyse av dette materialet.

Av det samlete arealet i Oslo og Akershus utgjør de registrerte naturtypene 5,5 %. Andel vernede arealer er til sammenligning 4,6 %.  Naturtyper er kartlagt både innenfor og utenfor verneområder med henholdsvis 69 % og 31 % av arealet. Kartleggingsstatus i alle kommunene er vurdert. Status for kartleggingen er delt inn i 3 kategorier, lite kartlagt, ufullstendig kartlagt og godt kartlagt. De tre klassene er ment som et overordnet signal på hvor langt kartleggingen har kommet.

Det er ikke vurdert om kartleggingen tilfredsstiller kravene i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. I de aller fleste tilfeller må det gjøres en grundigere kartlegging i forbindelse med konkrete utbyggingsplaner. Et hovedprodukt i rapporten er faktaarkene for hver enkelt kommune. Disse må leses for å få en mer detaljert gjennomgang.

Last ned rapporten her.

Se nyhetssak på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin hjemmeside her.

SISTE NYHETER

På jakt etter planteveps i Bulgaria

På jakt etter planteveps i Bulgaria

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai) Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot...

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogsertifiseringsordning er et virkemiddel for å sikre at skog drives på en bærekraftig måte. Skogsertifiseringen "Levende skog" ble etablert i 1998 og var et samarbeid mellom representanter fra skogbruket, skogindustrien, miljø- og friluftslivsorganisasjoner,...