ALLE NYHETER MED KATEGORIEN

Ravinedal

Ravinekartlegging i Nes

Ravinekartlegging i Nes

BioFokus har på oppdrag fra Nes kommune kartlagt og verdsatt ravinedaler og andre naturtyper innenfor et utvalg av kommunens raviner. De avgrensede ravinedalene er feltkartlagt i 2016. Raviner er aktive systemer og oppfylling, bakkeplanering og/eller bekkelukking vil...