ALLE NYHETER MED KATEGORIEN

Oppland

Trollsmeller – Danosoma fasciatum

Trollsmeller – Danosoma fasciatum

Den sterkt truede (EN) billearten trollsmeller (Danosoma fasciatum) er knyttet til tørre naturskoger med dominans av gran eller furu, og der det er rikelig med middels godt nedbrutt dødved av bartrær. Larvene er rovdyr og lever i soleksponerte, helst grove læger eller...