ALLE NYHETER MED KATEGORIEN

Kulturlandskap

På jakt etter sjeldne moser i Telemark og Buskerud

På jakt etter sjeldne moser i Telemark og Buskerud

Våren er en fin tid for mosekartlegging. Karplantene tar fortsatt liten plass og mange kortlivete arter er på topp i april og mai. John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt var uka før 17.mai ute på feltarbeid knyttet til flere ulike prosjekter i Buskerud og...

Den sterkt truede vårvikke gjenfunnet på Jomfruland

Den sterkt truede vårvikke gjenfunnet på Jomfruland

BioFokus’ utsendte biolog ble gledelig overrasket da blomstrende vårvikke - Vicia lathyroides -  ble oppdaget på befaring i Jomfruland nasjonalpark. Vårvikke er vurdert som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste, den er i tilbakegang i hele Norge og arten var antatt...